TAHKOLUOTO

Tahkoluodon kivihiilivoimala sijaitsee Porin Tahkoluodossa. Voimalaitoksella on panostettu vahvasti ympäristönsuojeluun.

 

Voimala

Tahkoluodon voimalaitos sijaitsee Porin Tahkoluodossa. Kivihiilikäyttöinen voimalaitos valmistui vuonna 1976.

Tahkoluodon voimalaitoksen teho on nykyisin 235 megawattia. Teho nousi noin kymmenen megawattia, kun voimalaitoksen turbiinipesät ja roottorit uusittiin 2005. Samalla modernisoitiin turbiinin ja kattilan automaatiojärjestelmä.

Voimalaitokselle voidaan tuoda hiiltä myös valtamerilaivoilla, koska Tahkoluodon syväsatamaan johtaa 15 metrin syvyinen väylä.

Päästöjä vähennetty voimakkaasti

Tahkoluodon voimalaitoksella on panostettu voimakkaasti ympäristönsuojeluun. Vuonna 1993 valmistuneella rikinpoistolaitoksella voimalaitoksen savukaasuista erotettu rikki yhdessä kalkkikiven kanssa muodostaa kipsiä, joka toimitetaan raaka-aineena rakennuslevyteollisuudelle.

Typpipäästöjen vähentämiseksi hiilikattilaan asennettiin vuonna 1994 low-NOx-polttimet, joiden ansiosta typpipäästöt polttoaineen energiayksikköä kohti laskettuina puolittuivat. Vuonna 2006 voimalaitoksen polttotekniikkaa muutettiin siten, että typenoksidien päästöt vähenivät edelleen ja alittavat voimassaolevat luparajat.

 

Yhteystiedot

Tahkoluodontie 2
28900 Pori

Puhelin
010 478 5000

Valvomo 010 478 6829


Jari Grönvall
Tekninen päällikkö
Sähköposti
Puhelin 010 478 6862

Heli Nevala
Tuotantopäällikkö, PVO-Lämpövoima Oy
Sähköposti
Puhelin 010 478 5620

 
 

Sijaintikartta

 

Voimalaitos lukuina

1976 Valmistui
2005 Modernisoitiin
235 MW Sähköteho

Esite

 
 

Etusivu Voimalaitokset Lämpövoima Tahkoluoto