Ratkaisevaa voimaa

Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.
Ratkaisevaa voimaa

Olemme yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä – osuutemme maan sähköntuotannosta on noin viidennes. Tuotamme energiaa asiakkaidemme, suomalaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin. Sähköntuotannostamme jo 96 % on hiilineutraalia. Suunta jatkuu.

Kotimaista sähköä ja lämpöä

Meillä on 21 voimalaitosta, joissa tuotamme noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä sekä prosessihöyryä teollisuudelle ja kaukolämpöä yhdyskunnille. Vesi-, metsä- ja ydinenergian ansiosta tuottamamme sähkö on lähellä hiilidioksidineutraalisuuutta. Lämmöntuotannossa etenemme määrätietoisesti sitä kohti.

Vastuullista energiantuotantoa

Etenemme markkinaehtoisesti kohti hiilineutraalisuutta. Sähkön osalta olemme pitkällä, mutta se ei meille vielä riitä. Tekemämme investoinnit ja polttoainevalinnat ovat ollet rakaisevia päästöjemme vähentämisessä. Teemme pitkäjänteistä työtä vesivoiman ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Tietoa meistä

Olemme pian 80-vuotias suomalainen yritys. Olemme tehneet rohkeita päätöksiä ja katsoneet tulevaisuuteen koko olemassaolomme ajan. Olemme toimialamme vastuullinen toimija, jonka ammatilliseen näkemykseen ja osaamiseen luotetaan. Pidämme huolta henkilöstömme osaamisesta, kehitämme yhdessä toimintaamme ja yrityskulttuuriamme. Teemme merkityksellistä työtä ja olemme siitä ylpeitä.

Vesivoimatietoa kootusti

Vesivoimalla tuotetaan yli puolet Suomen uusiutuvasta sähköstä. Se on erittäin joustava sähköntuotantomuoto ja tasapainottaa siksi vaihtelevaa tuuli- ja aurinkovoimaa. Etsitkö vesivoimaan, sen tuotantoon, vesiluontoon ja kaloihin, säännöstelyyn tai Pohjolan Voiman vesivoimalaitoksiin liittyviä tietoja? Löydät ne kootusti täältä.

Sijoittajille

Olemme listaamaton julkinen osakeyhtiö. Asiakkaitamme ovat osakkaamme, laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä, joille tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan. Löydät Sijoittajille-osiosta pörssitiedotteemme, keskeiset tunnuslukumme, talousjulkaisumme, hallinnointitietoja sekä tietoja rahoituksesta. Meillä on Nasdaq Helsingin pörssilistalla listattuja joukkovelkakirjalainoja.

Ve­si­voi­mal­la on suuri mer­ki­tys Suomen hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­tees­sa - Ilman ve­si­voi­maa oma­va­rai­suus heik­ke­ni­si ja il­mas­to­ta­voi­te hi­das­tui­si

Twitter @PohjolanVoima

Pohjolan Voiman tilinpäätöstiedote 2020

Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla koronaviruspandemiasta huolimatta. Vuonna 2020 Pohjolan Voiman sähkön kokonaishankinta oli 12,3 (12,1) TWh. Lämmöntoimitukset olivat 3,6 (4,2) TWh. Sähköntuotannosta 96 prosenttia oli hiilineutraalia.

Olemme yksi Suomen innostavimmista työpaikoista

Innostutaan, vaikutetaan ja menestytään yhdessä!

Olemme saavuttaneet erinomaiset tulokset vuoden 2020 henkilöstötutkimuksessa. Tunnustus myönnetään Eezy Spiritin henkilöstötutkimuksessa parhaat tulokset saavuttaneille organisaatioille.

Uutiskirje 1/2021

Vesivoima

Aiheina mm. PVO-Vesivoiman ja Caverionin kumppanuus jatkuu, vaelluskalojen eteen tehtiin paljon Iijoen Raasakan vanhassa uomassa 2020, alkalikiviainesreaktio vei diplomityön tekijän Isohaaran vesivoimalaitokselle ja lähisidosryhmiltä myönteinen arvio vesivoiman yhteistyöstä.

Virtaviesti 2/2020

PVO-Vesivoiman Virtaviesti-lehti 2/2020, nosto kannesta

Smolteille reitti alas

Aiheina ovat Haapakosken alasvaellusreitin rakentaminen, Jumiskon peruskunnostus ja lumen vesiarvoista tietoa tuovat talven lumilinjamittaukset. Lehden haastattelussa Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoo Iin kunnan päästötavoitteista ja vesivoiman merkityksestä.

Pallo hallussa -keskustelusarja

Pohjolan Voiman Pallo hallussa -konseptin logo

Webinaari: Mistä lisäkierroksia energia-alan innovointiin

Katso 22.10.2020 käydyn keskustelun tallenne

Ratkaisevaa voimaa asiakkaille -artikkelit

Pohjolan Voiman brändilupaus, ratkaisevaa voimaa

Punnittua puhetta asiakkailtamme

Ratkaisevaa voimaa asiakkaillemme -juttusarjassa asiakkaamme ja
asiantuntijamme puhuvat Pohjolan Voiman roolista vähähiilisyystyössä.