Raasakan sähkö- ja automaatiouudistus 2018

 
 

PVO-Vesivoima uudistaa Iijoen Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät loppukesän ja syksyn 2018 aikana. Modernisointitöistä aiheutuu voimalaitoksen käyttöön keskeytyksiä.

Pohjolan Voiman vesivoimayhtiön PVO-Vesivoiman Iijoen alimman vesivoimalaitoksen Raasakan käyttöikänsä päähän tulleiden sähkö- ja automaatiojärjestelmien korvaaminen uusilla moderneilla laitteistoilla alkaa heinäkuun lopussa. Uudistustyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Modernisointi lisää voimalaitoksen käyttövarmuutta ja tehostaa kotimaisen säätövoiman tuotantomahdollisuuksia.

Modernisointitöistä aiheutuu voimalaitoksen käyttöön keskeytyksiä heinäkuun lopussa viikolla 31 sekä elokuussa viikolla 34.

Muutostyöt Raasakassa aiheuttavat vedenpinnan vaihtelua Iijoella

Muutostöiden mahdollistamiseksi Raasakan voimalaitoksen vedenpinnat vaihtelevat keskeytysten yhteydessä lupaehtojen määräämissä maksimirajoissa ja vettä joudutaan mahdollisesti myös ohijuoksuttamaan.

Lisätietoja:

Raasakan sähkö- ja automaatiouudistuksen paikallisvalvonnasta vastaava
käynnissäpidon asiantuntija Antti-Pekka Sipola, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 615

Kehityspäällikkö Juha Kähkölä, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 622