Raasakan kalatien rakentaminen

 
 

Raasakan voimalaitoksen kalatien rakentamisen tarjouspyyntöasiakirjat

Raasakan voimalaitoksen kalatien kuvasovitus
Raasakan kalatie kuvasovitus

Raasakan voimalaitoksen kalatien rakentamisen hankintailmoitus on katsottavissa Hilma Julkiset hankinnat -palvelusta

Raasakan voimalaitoskalatie AVI_160617

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntökirje

Urakkaohjelma

Tarjouslomake

Henkilötietolomake

Hankintailmoituksen liite 1 Soveltuvuusvaatimukset

ESPD liite.pdf

ESPD liite.xml

Turvallisuusasiakirja

Tuvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Raasakan kalatie, rakennussuunnitelma

Määräluettelo

Raasakan kalatien pystyrakoaltaiden hydraulinen mitoitus

Raasakan voimalaitoskalatie perustamistapalausunto

Raasakan voimalaitoskalatie pohjarakenteiden työselostus urakkalaskentaa varten

Raasakan voimalaitoskalatie_YLE_liite_3.1

Raasakan voimalaitoskalatie_YLE_liite_3.2

Raasakan voimalaitoskalatie_YLE_liite 3.3

Raasakan kalatien toimintaselostus

Luukut ja laitteet

KON1

KON2

KON3

KON4

KON5

KON6

KON7

KON8

KON9

KON11

KON12

Raasakan kalatie laitteet ja varusteet hankintaohjelma

Raasakan kalatie arkkitehtikuvat

Raasakan kalatie kuvasovitus

Kaide ja muottilevyjako, periaatekuva

Ohjauskeskus

Piirustusluettelo ARK 31.5.2018

Raasakan kalatie betonirakenteet

Kalatien piirrustukset ja A4

6723 Piirustusluettelo, betonirakenteet ja sillat

6723 Työselitys, betonirakenteet ja sillat

6723 Määräluettelo, betonirakenteet ja sillat

6723-1 Mittapiirustus 1, betonikaukalo

6723-2 Mittapiirustus 2, betonikaukalo

6723-3 Mittapiirustus 3, betonikaukalo

6723-4 Mittapiirustus 4, betonikaukalo

6723-5 Mittapiirustus 5, betonikaukalo

6723-6 Mittapiirustus 6, betonikaukalo

6723-7 Mittapiirustus 7, pituusleikkaus 10-10

6723-8 Mittapiirustus 8, pituusleikkaus 10-10

6723-9 Mittapiirustus 9, betonikaukalo ja tukimuurit, leikkaukset 1-1...9-9

6723-10 Mittapiirustus 10, ala-allas, leikkaus 11-11

6723-11 Mittapiirustus 11, detaljit

6723-12 Voimalaitostien silta, yleis- ja mittapiirustus

6723-13 Patopengertien silta, yleis- ja mittapiirustus

6723-14 Raudoituksen poikkileikkauksia 1

6723-15 Raudoituksen poikkileikkauksia 2

Kalatien Tekla-mallin IFC-tiedosto ja tietomalliselostus

6723 Raasakan voimalaitospadon kalatie, tietomalliselostus

Raasakan kalatie.ifc

Raasakan kalatien sillan suunnitelmat

Raasakan kalatien silta_Silava.sl

R15_20295 a-1 Raasakan kalatien silta, yleispiirustus

R15_20295 c-1 Raasakan kalatien silta, kehän mittapiirustus

R15_20295 c-2 Raasakan kalatien silta, kehän raudoituspiirustus 1

R15_20295 c-3 Raasakan kalatien silta, kehän raudoituspiirustus 2

R15_20295 Raasakan kalatien silta, rakennussuunitelmaselostus

Raasakan kalatie ala-altaan työpato alustava

6748 alustava yleispiirustus, tukiseinä

Havainnekuvia alakanavan keilauksesta

Raasakan kalatie yläpään työpato alustava

Raasakan työpato 

Raasakan työpadon luokittelu 2018

Raasakan työpadon tarkkailuohjelman hyväksymispäätös 2018

Raasakan kalatie kiertotie

Leikkauspiirustukset, Raasakan kiertotie

Suoriteluettelo, Raasakan kiertotie

Suunnitelmakartta, Raasakan kiertotie