Rauma

Valmistusvuosi
Sähköteho
Lämpöteho
Polttoaineet

2006
65 MW
190 MW
Kuori, hakkuutähteet