Alholmens Kraft 2

Valmistusvuosi
Sähköteho
Prosessilämpöteho
Kaukolämpöteho
Polttoaineet

2001
240 MW
100 MW
60 MW
Turve,puu, hiili, REF