Lappeenranta

Valmistusvuosi
Sähköteho
Lämpöteho
Polttoaineet

2009
125 MW
262 MW
Puuperäiset aineet, turve