Seinäjoki

Valmistusvuosi
Modernisoitiin
Sähköteho
Polttoaineet

1990
2004
125 MW

Turve, hake