Sähkön ja lämmön tuotanto

 
 

Sähkön tuotanto 12,4 TWh, lämmön 4,3 TWh vuonna 2016

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Vuonna 2016 Pohjolan Voima tuotti sähköä 12,4 terawattituntia* ja lämpöä 4,3 terawattituntia. Pohjolan Voiman sähkön tuotannon osuus oli noin 19 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä vuonna 2016.

Suomen sähkön kulutus vuonna 2016 oli 85,1 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 66,1 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti ennätykselliset 19,0 TWh. Vuonna 2016 sähkön kulutus nousi Suomessa 3,1 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden sähkön kulutus nousi 1,6 prosenttia ja muiden sektorien sähkön kulutus 4,6 prosenttia edellisvuodesta. Noin puolet sähkön kokonaiskulutuksen kasvusta selittyy edellisvuotta suuremmalla lämmitystarpeella.

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Vuonna 2016 Pohjolan Voiman sähkön tuotanto oli 12,4 terawattituntia* ja lämpöä 4,3 terawattituntia. Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 2645 megawattia (MW) vuoden 2016 lopussa. Pohjolan Voiman käytössä oleva lämmön tuotantokapasiteetti oli 1563 megawattia.

Vuonna 2016 vesivoimalla tuotettiin sähköä 2,0 TWh, joka on noin 0,3 TWh keskimääräistä vesivuotta enemmän. Selvästi keskimääräistä parempaan tuotantoon päästiin sateisen alkuvuoden ja kesän takia sekä voimalaitosten hyvän käytettävyyden ansiosta.

Pohjolan Voimalla oli lämpövoimatuotannossaan käytössä sähkön tuotantokapasiteettia yhteensä 1198 MW, josta lämmön ja sähkön yhteistuotantoa oli 575 MW ja lauhdetuotantoa eli sähkön erillistuotantoa 623 MW. Lauhdetuotantokapasiteetti sisältää PVO-Lämpövoima Oy:n lauhdevoimalaitokset (477 MW), joiden tuotannollinen toiminta on loppunut.

Yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä lisäksi sähköä. Vuonna 2016 yhteistuotantolaitosten lämmön tuotanto oli 4,3 TWh (5,3 TWh vuonna 2015) ja sähkön tuotanto 1,8 (2,1) TWh. Merkittävin syy tuotannon laskuun oli kolmen biovoimalaitoksia omistavan tytäryhtiön myynti Pohjolan Voimasta. Lauhdevoimalaitoksissa tuotettiin sähköä 0,4 (0,4) TWh.

Ydinvoimatuotannossa oli jälleen hyvä tuotantovuosi. Vuoden 2016 aikana Olkiluodon ydinvoimalaitos tuotti sähköä 14,4 TWh. Pohjolan Voiman osuus tuotannosta oli 8,1 TWh. Laitosyksiköiden käyttökerroin oli 93,0 prosenttia. 

[*Tuotantovuosi-katsauksessa sähkön ja lämmön hankintamäärät ilmoitetaan Pohjolan Voiman omistusosuuksien mukaisesti, minkä vuoksi ne poikkeavat tilinpäätöksen konserniluvuista.]

 

 

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto 2016, 12,4 TWh

Sähkön tuotanto 2016, 12,4 TWh

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto-kapasiteetti 31.12.2016, 2 645MW

Sähkön tuotanto-kapasiteetti 31.12.2016, 2 645MW

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto energialähteittäin, TWh

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2016

 

 

Lisätietoja: Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 31.12.2016