Raasakan voimalaitoksen ympäristö muutoksessa

 
 

Raasakan voimalaitos lähellä Iijoen suuta on Iijoen voimalaitoksista nuorin. Viisivuotinen hanke Raasakan vanhan uoman kehittämiseksi on käynnissä, ja kalatien suunnittelu on meneillään.

Raasakan voimalaitos sijaitsee noin 10 kilometriä Iijoen suulta. Voimalaitosta rakennettaessa sen koneasema sijoitettiin asutuksen vuoksi sivuun Iijoen uomasta, ja vesi johdettiin koneasemalle uutta yläkanavaa pitkin.Raasakan voimalaitos ja kalanviljelylaitos Iijoella, ilmakuva Hannu Vallas

Vanha uoma jätettiin rakennusvaiheessa tulvauomaksi. Siihen rakennettiin useita pohjapatoja, joiden avulla vesi säilyi myös vanhassa uomassa.

Vanha uoma: viisi vuotta kehitystyötä

Kesällä 2017 alkoi viisivuotinen hanke Raasakan vanhan uoman kehittämiseksi. Vanha uoma on nahkiaiselle, lohelle, kesäsiialle ja taimenelle tärkeä nousureitti, jota parannetaan lisävirtauksella.

Samalla kehitetään myös uoman virkistyskäyttöä. Uomaa kehittävät yhteistyössä Pohjolan Voiman vesivoimayhtiö PVO-Vesivoima, Iin kunta sekä Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.

Vanhaan uomaan lisää vettä

Kesästä 2017 uomaan on juoksutettu lisää vettä, ja lisävesitystä jatketaan kesäisin vanhan uoman kunnostamissopimuksen mukaisesti. Lisäjuoksutusta tehdään myös silloin, kun kalaa on nousemassa Iijokeen. Samalla kehitetään veden laadun seurantaa.Raasakan vanhan uoman kunnostussuunnitelma, kaavio

Vanhassa uomassa sijaitseva Uiskarin kalatie kunnostetaan ja myös siihen ohjataan lisää vettä. Kalatiehen sijoitettiin kesällä 2017 kalalaskuri, jota ylläpitää Team Kala.

̶  On selvää näyttöä siitä, että kalat ja erityisesti nahkiaiset nousevat nyt vanhaan uomaan Uiskarin kalatien ja myös Puodinkosken kalatien kautta, sanoo Risto Tolonen Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnista.

Vanhan uoman kehittämishankkeeseen kuuluu myös vesistöalueen hoitoa ja virkistyskäytön parantamista. Kaislikoita on niitetty kuluneena kesänä ja uusi frisbeegolfrata avattu syksyllä. Tulevina vuosina mm. kunnostetaan uimarantoja sekä raivataan lisää tilaa hiihto- ja moottorikelkkareiteille.

Älykalatiehanke meneillään

Vanhan uoman kehittäminen on osa Iijoen otva -hanketta. Osa otva-hanketta on myös älykalatien rakentaminen Raasakan voimalaitoksen yhteyteen.

Sen rakentamiseksi tarvittava vesitalouslupa jätettiin keväällä 2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon. Kalatien älykalatiesuunnittelu eli seuranta- ja automaatioratkaisut valmistuivat marraskuun 2017 alussa.

Sähkö- ja automaatiojärjestelmät uudistetaan 2018

Raasakan voimalaitosta alettiin rakentaa Raasakankosken niskalle 1968. Sähköntuotanto voimalaitoksen alun perin kahdella koneistolla alkoi vuoden 1971 alkupuolella. Raasakan voimalaitosta laajennettiin myöhemmin kolmannella koneistolla. Se otettiin käyttöön 1997.Raasakan voimalaitos Iijoella, kuva: Kai Tirkkonen

Raasakan sähkö- ja automaatiojärjestelmät uusitaan vuonna 2018. Samalla huolletaan turbiinit ja generaattorit. Iijoen muut, aiemmin valmistuneet voimalaitokset peruskunnostettiin vuosina 2005 - 2013.

Raasakan sähkö- ja automaatiouusinnan suunnittelutyö on käynnissä, varsinaiset työt voimalaitoksella alkavat elokuussa.

Peruskunnostus ajankohtainen 2020-luvulla

̶  Sähkö- ja automaatiojärjestelmät uusitaan vastaamaan nykyistä, modernia tekniikkaa. Se parantaa edelleen mahdollisuuksia käyttää voimalaitosta oikea-aikaiseen uusiutuvan ja kotimaisen säätövoiman tuotantoon, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä.

Voimalaitoksen peruskunnostus on ajankohtainen 2020-luvulla.

Voimalaitoksella on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Kalanviljelyä voimalaitoksen yhteydessä

Raasakassa sijaitsee myös PVO-Vesivoiman kalanviljelylaitos. Siellä Voimalohi Oy tuottaa osan velvoiteistuksia varten kasvatettavista kalanpoikasista. PVO-Vesivoima ja Kemijoki Oy omistavat Voimalohen yhdessä.

Raasakassa tuotetaan vuosittain noin 360 000 uutta kalanpoikasta. Kerrallaan kasvatuksessa on noin 900 000 kalanpoikasta.

Raasakka lyhyesti

  • kolme koneistoa, teholtaan yhteensä 64,3 MW
  • voimalaitos tuottaa sähköä 230 GW vuodessa
  • teholtaan suurin Iijoen voimalaitoksista
  • putouskorkeus 21 m