Investointeja hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta

 
 

Pohjolan Voima investoi voimakkaasti hankkeisiin, joilla vähennetään energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. 2000-luvulla olemme investoineet 4 miljardia euroa hiilidioksidineutraaliin vesi-, lämpö- ja ydinvoiman tuotantoon. Uusiutuvan energian osuus tästä on 1,6 miljardia euroa.

Hallitsemme voimalaitostemme koko elinkaaren ja jatkamme järjestelmällistä tuotanto-omaisuutemme hoitoa ja energiantoimituksen kehittämistä vastaamaan asiakastarpeita. Tavoitteenamme on, että yli 95 prosenttia sähkön tuotannostamme on hiilidioksidineutraalia vuonna 2020. Tuemme osaltamme tavoitetta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta vuonna 2050.

Investointeja vesivoimaan

Viime vuosina vesivoimalaitosten kunnostuksiin ja tehonkorotuksiin on investoitu noin 60 miljoonaa euroa.

Vesivoimalaitosten peruskorjauksia ja uudistamisia tehtiin Iijoella 2005─2013. Peruskunnostustyöt jatkuivat Kokemäenjoella Melossa 2014─2015. Vuonna 2016 investointeja jatkettiin Kemijoen Isohaarassa. Sen automaatio uudistettiin vuosina 2016─2017. Iijoella Raasakan vesivoimalaitoksen sähkö- ja automaatiojärjestelmät uudistettiin  syksyllä 2018.  Kemijoen Jumiskon vesivoimalaitos peruskunnostetaan vuonna 2021. Investoinnit tehostavat kotimaisen säätövoiman tuotantomahdollisuuksia ja nostaa voimalaitosten käyttövarmuuden erinomaiselle tasolle. Ne tuovat myös ympäristö- ja energiatehokkuushyötyjä.

Investointeja lämpövoimaan

Kehitämme voimalaitosomaisuutemme hoitoa eli laitostemme elinkaaren hallintaa sekä tuotantoprosesseja. Se tarkoittaa laitteiden seurantaa sekä erilaisia tarkastuksia, huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Niiden avulla laitoksia käytetään turvallisesti, tehokkaasti, käyttövarmasti ja taloudellisesti. Samalla minimoidaan riskit.

Digitalisaatio on tuonut lämpövoimatuotantoon uudenlaisen kokeilukulttuurin.

Laiteinvestointien sijaan yhteistuontavoimalaitoksilla satsataan älykkyyteen ja kokeileviin, matalan kynnyksen pilottihankkeisiin. Pilottihankkeissa tavoitellaan muun muassa entistä pienempiä päästöjä, joustavampaa tuotantoa, energiatehokkuuden parantamista tai huolto- ja korjaustoimien ennakoitavuutta sekä käytettävyyttä.

Investointeja ydinvoimaan

Suomen teollisuushistorian suurin yksittäinen investointi, Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö etenee käyttöönottovaiheeseen.

Ydinjätehuollon asiantuntijayhtiö Posiva Oy on kehittänyt uraauurtavan tutkimus- ja kehitystyön tuloksena käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisun. Yhtiö on siirtymässä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamiseen.