Bioenergia

 
 

Parisenkymmentä vuotta, 16 biovoimalaitosta

Pohjolan Voima on yhdessä osakkaidensa kanssa toteuttanut valtaosan uudesta, Suomeen rakennetusta biovoimalaitoskapasiteetista viimeisten 20 vuoden aikana. 1990-luvulla alkaneen bioenergiaohjelman aikana on rakennettu 16 biovoimalaitosta, jotka ovat lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia.

Pohjolan Voima on investoinut biovoimalaitoksiin yhdessä osakkaidensa kanssa 1,3 miljardia euroa. Yhtiö on johtava puuperäisten polttoaineiden hyödyntäjä Euroopassa. 

Pohjolan Voima on myös tutkinut erilaisia biomassoja, niiden viljely- ja korjuumenetelmiä sekä polttotekniikoita. Se on mm. tehnyt pioneerityötä ns. biohiilen käytön tutkimuksessa. Tavoitteena on hyödyntää tehokkaasti voimalaitosten lähialueiden biomassoja.

Vaasassa maailman suurin biomassan kaasutuslaitos

15. biovoimalaitos rakennettiin Hämeenkyröön. Vaasan Vaskiluotoon on rakennettu maailman suurin biomassan kaasutuslaitos, jossa tuotettavalla biokaasulla korvataan kivihiilen käyttöä nykyisellä hiilivoimalaitoksella. 

Biokaasutuslaitoksessa polttoaineena käytettävät puuperäiset polttoaineet, pääosin metsähake, muunnetaan kaasuttimessa biokaasuksi, joka voidaan polttaa nykyisessä hiilikattilassa. Biokaasutuslaitoksen avulla 25–40 prosenttia voimalaitoksen käyttämästä kivihiilestä voidaan korvata uusiutuvalla biomassalla. Voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 230 000 tonnilla vuodessa.

Hankkeella on myös huomattava merkitys aluetaloudelle. Erityisesti polttoaineen hankintaan on syntynyt satoja työpaikkoja.

Osakkuusyhtiö Vaskiluodon Voiman biomassan kaasutuslaitos on Pohjolan Voiman 16. biovoimalaitos. Se valmistui 2013.