Kysymyksiä ja vastauksia Hämeenkyrön täydennyspolttoainehankkeesta

 
 

Hämeenkyrön Voima suunnittelee lisäävänsä täydennyspolttoaineita polttoainevalikoimaansa

Toimintaympäristön muutosten vuoksi Hämeenkyrön Voima suunnittelee lisäävänsä biovoimalaitoksensa polttoainevalikoimaan täydennyspolttoaineita. Biopolttoaineet säilyvät pääpolttoaineina.

Miksi täydennyspolttoaineita tarvitaan?

Biopolttoaineiden kysyntä on kasvanut Pirkanmaalla voimakkaasti, ja samalla tukipolttoaine turpeen saatavuudessa on ollut epävarmuutta. Toimintaympäristön muutosten seurauksena täydennyspolttoaineiden osuutta suunnitellaan nostettavaksi Hämeenkyrön biovoimalaitoksella, jotta sen kilpailukykyinen energiantuotanto pystytään takaamaan.

Mitä täydennyspolttoaineet ovat?

Täydennyspolttoaineina suunnitellaan jatkossa käytettävän hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta. Se on erilliskerättyä kaupan ja teollisuuden jätteistä lajiteltua energiajaetta sekä rakennuksilta purettua puuta, jota ei voida muuten uusiokäyttää. Energiajae sisältää puuta, muovia, tekstiilejä, paperia ja kartonkia. Kierrätyspolttoainetta suunnitellaan ostettavaksi alueellisilta valmistajilta.

Käytetäänkö polttoaineena sekajätettä?

Täydennyspolttoaineena käytetään hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta. Kotitalouksien sekajätettä ei käytetä. Sekajäte ei sovellu korroosiota aiheuttavien ominaisuuksiensa vuoksi voimalaitoskattilan polttoaineeksi.

Kuinka paljon polttoaineita on tarkoitus korvata täydennyspolttoaineilla?

Uusien täydennyspolttoaineiden osuudeksi polttoainevalikoimassa tulisi noin 10 - 20 prosenttia, mikä vastaa noin 80 - 110 gigawattituntia vuodessa. Kierrätyspolttoainetta käytettäisiin täydentävänä polttoaineena pääpolttoaineeseen sekoitettuna. Biopolttoaineet säilyvät voimalaitoksen pääpolttoaineina.

Mitä polttoaineita Hämeenkyrön biovoimalaitos nykyisin käyttää?

Hämeenkyrön biovoimalaitos käyttää polttoaineinaan biopolttoaineita, metsähaketta ja muita puuperäisiä polttoaineita. Lisäksi käytetään tukipolttoaineena biopolttoaineiden poltto-ominaisuuksia tasaavaa turvetta.

Mitä ympäristövaikutuksia täydennyspolttoaineiden käytöllä on?
Lisääntyvätkö päästöt, kuljetukset tai melu?

Voimalaitoksella tehtiin maaliskuussa 2015 kierrätyspolttoaineen polttokoe. Sen tulokset on analysoitu ja raportoitu viranomaiselle. Tulosten perusteella kierrätyspolttoaineen polton päästöille asetetut tiukat ohje- ja raja-arvot alitetaan selvästi. Päästöjä alentaa voimalaitoksella käytössä oleva parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa edustava savukaasujen puhdistuslaitteisto.

Täydennyspolttoaineet korvaisivat osan nykyisistä polttoaineista, joten polttoainekuljetukset voimalaitokselle eivät lisäänny, eikä käytöstä aiheudu ylimääräistä melua. Polttoaine kuljetetaan ja puretaan suljetussa tilassa. Polttoainetta ei myöskään varastoida voimalaitosalueella.

Miten päästöjä valvotaan?

Voimalaitosten päästöjen tarkkailua ohjaavat lainsäädäntö ja standardit. Viranomainen määrää voimalaitoksen ympäristöluvassa käytettävien polttoaineiden perusteella sallittujen päästöjen enimmäismäärän. Kierrätyspolttoaineiden polttoa koskevat tiukemmat päästöraja-arvot kuin esimerkiksi biopolttoaineiden ja turpeen polttoa. Selvitysten ja koepolton perusteella päästöt alittavat kierrätyspolttoainetta poltettaessa kaikki päästöille asetetut raja-arvot. Myös ilmanlaatu pysyy ohje-arvojen mukaisena.

Mitä hyötyä täydennyspolttoaineiden käytöstä on?

Täydennyspolttoaineet ovat edullisia, alueellisia ja ympäristövastuullisia polttoaineita. Edullinen polttoaine ja edullinen energia edistävät Hämeenkyrön Voiman asiakkaiden, Metsä Board Kyron tehtaan ja Leppäkosken Sähkön asiakkailleen toimittaman kaukolämmön kilpailukykyä. Täydennyspolttoaineiden lisääminen polttoainevalikoimaan turvaa biovoimalaitoksen polttoaineen saantia muuttuneessa toimintaympäristössä.

Mistä täydennyspolttoaineita hankitaan?

Täydennyspolttoaineet hankitaan alueellisilta polttoainetoimittajilta valmiina polttoaineena. Sitä ei varastoida voimalaitosalueella. Polttoainetoimittajat valmistavat hyvälaatuisia kierrätyspolttoaineita lähialueen kaupan ja teollisuuden erilliskerätystä jätteistä lajitellusta energiajakeesta sekä rakennustyömaiden purkupuusta, jota ei voida muutoin uusiokäyttää.

Miksi kierrätyspolttoaineita koepoltettiin?

Kierrätyspolttoaineita koepoltettiin maaliskuun alussa 2015 viranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukaisesti. Koepoltolla selvitettiin kierrätyspolttoaineiden polttokelpoisuutta ja vaikutuksia voimalaitoksen toimintaan. Kokeessa tehdyillä mittauksilla ja näytteenotolla saatiin kattavat tiedot päästöistä. Koetoiminnassa kierrätyspolttoaine toimi nykyisten puubiomassaperäisten polttoaineiden ja turpeen täydennyspolttoaineena, enimmillään 20 prosenttia polttoainetarpeesta. Voimalaitos noudatti voimassaolevan ympäristöluvan päästöraja-arvoja myös koepolttojaksolla. Koepolton analyysit ja raportointi on raportoitu viranomaisille toukokuussa 2015.

Polttokokeiden tulokset kertovat, että kierrätyspolttoaine toimii hyvin täydennyspolttoaineena. Koepolton mittausten perusteella päästöt alittivat tiukat raja-arvot.

Milloin täydennyspolttoaineiden käyttö aloitetaan?

Hämeenkyrön Voima jättää ympäristölupahakemuksen kierrätyspolttoaineen lisäämisestä biovoimalaitoksensa polttoainevalikoimaan lokakuun alussa 2014. Alustavan suunnitelman mukaan kierrätyspolttoaineiden käyttö aloitettaisiin syksyllä 2015.

Mistä hankkeesta voi saada lisää tietoa?

Voit jättää palautetta tai kysyä lisää hankkeesta kotisivujemme palautelomakkeen kautta.

Täydennyspolttoainehankkeesta vastaa Hämeenkyrön Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tervo.