Pohjolan Voima investoijana

 
 

Investoinnit: energiaratkaisuja vuosikymmenien tähtäimellä

Pohjolan Voiman investoinnit ylläpitävät osaltaan suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja talouskasvua.

Pohjolan Voima investoi uuteen energiantuotantokapasiteettiin ja huolehtii voimalaitoksistaan koko niiden elinkaaren ajan. Siten varmistetaan, että osakkaat saavat sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

Ydinvoimakapasiteettia ja bioenergiaa

Pohjolan Voiman investoinnit lisäävät Suomen sähköomavaraisuutta ja torjuvat osaltaan ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen kannalta vaikutukseltaan merkittävintä on ydinvoimakapasiteetin lisääminen. Viime vuosina on lisäksi investoitu erityisesti bioenergiaan, voimalaitosten energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Olemme investoineet 2000-luvulla lähes 4 miljardia euroa hiilidioksidineutraaliin tuotantoon. Uusiutuvaa energiaa olemme rakentaneet 1,6 miljardilla eurolla.

Pitkän tähtäyksen investointeja

Energiaratkaisut tehdään vuosikymmenien tähtäimellä. Investointien onnistuminen edellyttää käytettävien tekniikoiden ja niiden ympäristövaikutusten syvällistä tuntemusta. Tuotantokapasiteetin kehittämisessä Pohjolan Voima etsii uusia ja oivaltavia ratkaisuja, jotka tukevat pitkäjänteistä toimintaa. Hallitsemme voimalaitostemme koko elinkaaren.