Pohjolan Voima investoijana

 
 

Investoinnit: energiaratkaisuja vuosikymmenien tähtäimellä

Pohjolan Voiman investoinnit ylläpitävät osaltaan suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyä ja talouskasvua.

Pohjolan Voima investoi uuteen energiantuotantokapasiteettiin ja huolehtii voimalaitoksistaan koko niiden elinkaaren ajan. Siten varmistetaan, että osakkaat saavat sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

Ydinvoimakapasiteettia ja bioenergiaa

Pohjolan Voiman investoinnit lisäävät Suomen sähköomavaraisuutta ja torjuvat osaltaan ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutoksen kannalta vaikutukseltaan merkittävintä on ydinvoimakapasiteetin lisääminen. Viime vuosina on lisäksi investoitu erityisesti bioenergiaan, voimalaitosten energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen.

Käynnissä yli 40 kehityshanketta

Olemme käynnistäneet useita erilaisia kehityshankkeilla hiilidioksidineutraalisuuteen, säätökykyyn ja tuotanto-omaisuuden hoitoon liittyen. Vuonna 2019 meillä oli käynnissä yli 40 kehityshanketta, joilla etsimme uudenlaisia ratkaisuja ja pyrimme entistä pienempiin päästöihin, parempaan toimintavarmuuteen, tehokkuuteen, joustavuuteen sekä pienempiin elinkaarikustannuksiin. Otamme hankkeissamme huomioon myös kiertotalouden tavoitteet.

Etsimme ja toteutamme keinoja kehittää edelleen lämpöä ja sähköä tuottavien yhteistuotantolaitostemme polttoaineiden käyttöä siten, että turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö voidaan rajata markkinatilanteen mukaan käynnistys- ja varapolttoaineiksi.

Hyödynnämme kehitystyössä digitalisaation ja tiedolla johtamisen tuomat uudet mahdollisuudet. Satsaamme älykkyyteen ja matalan kynnyksen pilottihankkeisiin, joita toteutamme yhteistyöverkostojemme kanssa.