Rauman Biovoima lisää kierrätyspolttoaineen käyttöään

 
 

Rauman Biovoima on lisännyt entisestään kierrätyspolttoaineen käyttöään. Kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja käsittelyjärjestelmä valmistui joulukuussa 2014.

Investoinnilla lisätään kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja varastokapasiteettia, tehostetaan murskausta sekä parannetaan kierrätyspolttoaineen syötön hallintaa kattiloille.

Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2014. Kesäkuussa aloitettiin laitteistojen asennus. Hanke valmistui joulukuussa 2014 ja vihittiin käyttöön toukokuussa 2015.

Alueellista kierrätyspolttoainetta

Uusi laitteisto mahdollistaa myös Rauman alueelta erilliskerättävän energiajätteen vastaanoton ja käsittelyn.

Rauman Biovoiman voi nostaa kierrätyspolttoaineen käytön noin 90 000 tonniin vuodessa. Se on noin 30 % laitoksen polttoaineen kulutuksesta. Näin fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee Raumalla entisestään.

Rauman Biovoiman omistavat Pohjolan Voima ja Rauman Energia.

Kuorta ja muita biopolttoaineita

Merkittävin Rauman Biovoiman käyttämä polttoaine on edelleen kuori. Sitä saadaan voimalaitoksen yhteydessä toimivilta puunjalostuslaitoksilta.

Rauman Biovoiman käyttämät kierrätyspolttoaineet ovat pääasiassa kaupan ja teollisuuden erilliskerättyjä energiajätteitä sekä rakennuksilta purettua puuta, joita ei voida muuten hyödyntää.

Kuoren ja kierrätyspolttoaineen lisäksi laitos käyttää myös

  • hakkutähteitä
  • muuta puuperäistä polttoainetta (esim. metsähaketta, purua)
  • vähäisiä määriä turvetta ja kivihiiltä.

 

Katso myös

tarkemmin Rauman investoinnista ja kierrätyspolttoaineen käytöstä Pohjolan Voima -lehdestä, 1/2014 sivu 18.

Perustietoja Rauman Biovoimasta