Vaskiluodon biokaasulaitos

 
 

Ensimmäinen suuren mittakaavan biomassa kaasutuslaitos maailmassa

Vaasan Vaskiluotoon hiilivoimalaitoksen yhteyteen on valmistunut maailman ensimmäinen suuren mittakaavan biomassan kaasutuslaitos, jonka avulla korvataan kivihiiltä kotimaisella bioenergialla. Samalla voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät merkittävästi.

Biokaasutuslaitoksessa polttoaineena käytettävät biopolttoaineet, pääosin metsähake, muunnetaan kaasuttimessa biokaasuksi, joka voidaan polttaa nykyisessä hiilikattilassa. Biokaasutuslaitoksen avulla 25–40 prosenttia voimalaitoksen käyttämästä kivihiilestä voidaan korvata uusiutuvilla biopolttoaineilla. Voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 230 000 tonnilla vuodessa. Myös hankkeen aluetaloudellinen merkitys on huomattava. Sen ansiosta syntyy jopa 400 työpaikkaa erityisesti polttoaineenhankintaan.

Biomassan kaasutustekniikka on Suomessa kehitettyä uutta teknologiaa, jota toteutettiin Vaasassa ensimmäisenä maailmassa näin suuressa kokoluokassa. Vaskiluodon biokaasutuslaitoksen polttoaineteho on 140 megawattia.

Pohjolan Voiman ja EPV Energian yhteisesti omistaman Vaskiluodon Voiman biokaasutuslaitoksen rakennustyöt alkoivat syksyllä 2011. Biokaasutus alkoi kaasutuslaitoksella marraskuussa 2012. Laitos vihittiin käyttöön maaliskuussa 2013.

Kotimaisina uusiutuvina polttoaineina käytetään pääosin metsähaketta ja pienempiä määriä peltobiomassaa kuten

  • ruokohelpiä
  • olkea ja
  • turvetta.

Metsähake kuivataan erillisessä kuivurissa ennen sen johtamista kaasuttimeen.

Työpaikkoja polttoainehankintaan

Koska biokaasutuslaitos käyttää polttoaineenaan kotimaisia energianlähteitä, uusia työpaikkoja syntyy erityisesti polttoaineiden hankintaan. Vuotuinen pysyvä työllisyysvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta.

Aluetalouteen polttoainehankinnan kautta siirtyy vuosittain arviolta noin 15 miljoonaa euroa. Nykyisin tämä raha käytetään kivihiilen ja hiilidioksidipäästöoikeuksien ostoon.

Biokaasutuslaitos mukana Vuoden ilmastoteossa 2012

Vaskiluodon Voiman biokaasutuslaitos palkittiin osana Vaasan energiatäyskäännös -hanketta Energia-alan kestävän kehityksen foorumin Vuoden ilmastoteko 2012 -palkinnolla. Vaasan energiatäyskäännös -hankkeen yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Vaasan Sähkö ja Westenergy.

Vaasan lähi-alueen biopolttoaineet korvaavat nyt ulkomaista kivihiiltä ja öljyä Vaskiluodon Voiman kaasutinlaitoksessa. Westenergyn jätteenpolttolaitoksella hyödynnetään kierrätyskelvottoman jätteen sisältämää energiaa kaukolämmön ja sähkön tuotantoon. Yhteistyön lopputuloksena energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenevät 525 000 tonnia vuodessa, mikä on lähes prosentti Suomen hiilidioksidipäästöistä.

”Vaasan Vaskiluotoon rakennettu biomassan kaasutuslaitos on hyvin edistyksellinen hanke, sillä kaasutustekniikkaa ei ole missään päin maailmaa ennen käytetty tässä mittakaavassa tähän tarkoitukseen. Kaasutuslaitoksen käyttöönotto on myös merkittävä askel Vaskiluodon Voiman pyrkimyksessä käyttää lämmön ja sähkön tuotannossa ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita sekä vähentää päästöjä. On hienoa, että tälle pyrkimykselle tulee tunnustusta myös Vuoden ilmastoteko -palkinnon kautta”, toteaa Mauri Blomberg, Vaskiluodon Voiman toimitusjohtaja.