Ydinvoimainvestoinnit

 
 

Suurten investointien vuoden jatkuvat

Ydinvoimassa jatkuvat edelleen suurten investointien vuodet.  TVO on hakenut OL1:lle ja OL2:lle käyttöluvan jatkoa vuoteen 2038 loppuun saakka. OL3 on kuumakoevaiheessa.  Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan on saanut rakentamisluvan.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksen omistaa TVO, joka on Pohjolan Voiman yhteisyritys.

OL1 ja OL2: varautumista käyttöluvan uusimiseen

TVO jätti OL1:n ja OL2:n uuden käyttölupahakemuksen valtioneuvoston päätettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöön tammikuussa 2017. Käyttölupaa haetaan vuoden 2038 loppuun saakka. Voimassa oleva 20 vuoden käyttölupa on uusittava vuoden 2018 loppuun mennessä. Voimassa oleva 20 vuoden käyttölupa on uusittava vuoden 2018 mennessä.

Olkiluodon ydinvoimalaitoksella tehtiin vuonna 2017  TVO:n historian suurimpia modernisointitöitä ja kehitettiin edelleen toiminnan perustana olevaa turvallisuuskulttuuria. Historian laajimpien ja töiltään monipuolisimpien vuosihuoltojen aikana tehtyjen parannusten ansiosta OL2-laitosyksikön nimellistehoa nostettiin 890 megawattiin (aiemmin 880 MW). OL1:lle tehdään kevään 2018 vuosihuolloissa isoja modernisointitöitä.​

OL3 EPR kuumakoevaiheessa

Olkiluoto 3 EPR -ydinvoimayksikkö (OL3 EPR) on rakenteilla Olkiluodon saaren länsipäähän, OL1- ja OL2-yksiköiden viereen. OL3 on painevesilaitos, jonka tyyppinimi on EPR (European Pressurized water Reactor). Laitosyksikön nettosähköteho on noin 1 600 megawattituntia.

Pysyviä työpaikkoja uusi ydinvoimalaitosyksikkö tarjoaa 150-200 henkilölle. Vuosihuoltojen aikana yksikkö tarjoaa työtä noin tuhannelle henkilölle.

OL3 EPR -laitosyksikön suunniteltu käyttöikä on vähintään 60 vuotta.

Projekti etenee kohti ydinteknistä käyttöönottoa. OL3 EPR -laitosyksikön useita kuukausia kestävä kuumakoevaihe alkoi joulukuussa 2017. Siinä laitosyksikön järjestelmiä testataan kokonaisuutena, kuitenkin ilman polttoainetta.Laitostoimittajan lokakuussa 2017 päivittämän aikataulun mukaan OL3 EPR -laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019.

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus

Posiva on aloittanut maailman ensimmäisen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan rakentamisen.​ ​Valtioneuvosto myönsi vuonna 2015 Posivalle rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvulla.

Loppusijoitustilaa rakentaa Posiva, jonka omistavat TVO ja Fortum Power & Heat Oy.