Ydinvoimainvestoinnit

 
 

Suurten investointien vuoden jatkuvat

Ydinvoimassa jatkuvat edelleen suurten investointien vuodet.  TVO on aloittanut varautumisen OL1:n ja OL2:n käyttölupien uusintaan vuonna 2018. OL3:n rakennustyöt ovat pääosin valmiit. Käyttöautomaation koekäyttö on alkanut. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan on saanut rakentamisluvan.

Olkiluodon laitosyksiköt omistaa TVO, joka on Pohjolan Voiman yhteisyritys.

OL1 ja OL2: varautumista käyttöluvan uusimiseen

TVO on aloittanut varautumisen OL1:n ja OL2:n vuoden 2018 käyttöluvan uusintaan. Se on aloittanut laitosmuutoshankkeita, jotka parantavat edelleen laitosyksiköiden turvallisuutta mahdollisissa, mutta epätodennäköisissä onnettomuustilanteissa, joissa usean turvallisuusjärjestelmän toiminta menetettäisiin samanaikaisesti.

OL3: käyttöautomaatio koekäytössä

Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikkö (OL3) on rakenteilla Olkiluodon saaren länsipäähän, OL1- ja OL2-yksiköiden viereen. OL3 on painevesilaitos, jonka tyyppinimi on EPR (European Pressurized water Reactor). Laitosyksikön nettosähköteho on noin 1 600 megawattituntia.

Pysyviä työpaikkoja uusi ydinvoimalaitosyksikkö tarjoaa 150-200 henkilölle. Vuosihuoltojen aikana yksikkö tarjoaa työtä noin tuhannelle henkilölle.

OL3-laitosyksikön suunniteltu käyttöikä on vähintään 60 vuotta.

Olkiluoto 3 (OL3) -laitosyksikön rakennustyöt ovat pääosin valmiit. Reaktorin suojarakennuksen paine- ja tiiveyskokeet on tehty onnistuneesti. Automaation tehdastestit valmistuivat heinäkuussa 2015. Käyttöautomaation koekäyttö Olkiluodossa alkoi tammikuussa 2016. 

Laitostoimittajan mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaisi vuoden 2018 lopulla.

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan rakentamiseen liittyvät tutkimukset Olkiluodossa jatkuvat. Valtioneuvosto myönsi vuonna 2015 Posivalle rakentamisluvan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa 2020-luvulla.

Loppusijoitustilaa rakentaa Posiva, jonka omistavat TVO ja Fortum Power & Heat Oy.