Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto jatkui normaalilla tasolla. Pohjolan Voiman sähkön kokonaistoimitukset olivat 5,7 TWh (6,2) ja lämmöntoimitukset olivat 1,8 TWh (2,6).

Pohjolan Voiman kesäkuussa 2018 liikkeeseenlaskema vakuudeton joukkovelkakirjalaina listattiin Nasdaq Helsinkiin.

Katsauskauden jälkeen Teollisuuden Voima sai laitostoimittajakonsortiolta päivitetyn aikataulun OL3 EPR -laitosyksikön käyttöönotosta. Saadun tiedon mukaan OL3:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa heinäkuussa 2020.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Alkaneella tilikaudella sähkön ja lämmön tuotannon odotetaan jatkuvan edellisvuosien tapaan.

TVO:ssa jatketaan OL3 EPR -ydinvoimalaitosyksikön toteutusta ja tuotantokäyttöön valmistautumista. Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä erillisen luvan Säteilyturvakeskukselta. TVO jatkaa laitostoimittajan tukemista projektin loppuunsaattamisessa.

Lisätietoja:

Minna Laakso, talousjohtaja, Pohjolan Voima Oyj, puh. 010 478 6421