Maija Kuivalainen

Helsingissä 23.10.2021 järjestettävä Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokous yhdistää päättäjät, asiantuntijat ja nuoret ilmastoaiheiden äärelle. Tapahtuman järjestäjiin kuuluva, nuorten ilmastodelegaatti Maija Kuivalainen peräänkuuluttaa nuorille lisää vaikuttamismahdollisuuksia.

– Moni nuori kokee ilmastoahdistusta – ja syystä, sillä maapallomme on hätätilassa, kertoo 23-vuotias ilmastoaktivisti Maija Kuivalainen. Hän itse havahtui ilmastonmuutoksen vakavuuteen tutustuttuaan Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n vuonna 2018 julkaisemaan 1,5 asteen ilmastoraporttiin.

– Asuin tuolloin Italiassa, jossa samaan aikaan riehuivat rankkasateet ja niiden aiheuttamat tulvat. Ilmastonmuutoksen vaikutukset olivat siis konkreettisesti läsnä, Kuivalainen kertoo.

Suomeen palattuaan hän halusi päästä vaikuttamaan ilmastopäätöksentekoon paikallisesti ja perusti kotipaikkakunnalleen Kestävä Pieksämäki -ryhmän. Työ vei mukanaan: vuonna 2019 Kuivalainen alkoi opiskella ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöoikeutta ja vuonna 2021 hänet valittiin sekä Joensuun kaupunginvaltuustoon että Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ilmastodelegaatiksi.

– Kaupunginvaltuutettuna pääsen omalta osaltani edistämään kestävää päätöksentekoa ja tuomaan myös nuorten äänen mukaan paikallispolitiikkaan. Ilmastodelegaattina toimin viestinviejänä Suomen nuorison ja päättäjien välillä, Kuivalainen kuvailee.

Kuivalaisen mukaan nuoret ovat kiinnostuneita maailmantilasta ja haluavat myös vaikuttaa ympäristöasioihin yhä enemmän. Hänen toiveenaan on, että nuoret myös löytäisivät mahdollisuuksia vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin itselleen mielekkäimmällä tavalla.

– Nuoret ovat tietoisia ilmaston huolestuttavasta tilanteesta ja viestivät kyllä aktiivisesti – mutta kuullaanko meitä? Tarvitsemme suorempia ja vaikuttavia väyliä saattaa nuorison ääni aidosti päättäjien ja johtajien kuuluville näennäisen kuulemisen sijaan.

Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokous kannustaa nuoria vaikuttamaan

Nyt Kuivalainen on mukana järjestämässä Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokousta, joka kokoaa sadat nuoret yhteen Helsingin Messukeskukseen ja virtuaalitapahtumaan 23.10.2021. Tapahtuman tavoitteena on tarjota nuorille tietoa ilmastotyöstä eri toimialoilla sekä välineitä omaan vaikuttamistyöhön. Tapahtuman järjestäjinä toimivat joukko vapaaehtoisia nuoria tukijoinaan nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja nuorten Mock COP26 -ilmastosopimus, ja tilaisuutta sponsoroivat Ympäristöministeriö, Pohjolan Voima, Helsingin Messukeskus, Euroopan solidaarisuusjoukot, Opetushallitus, ERASMUS+, Lasten ja nuorten ilmastorahasto, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Ilmatar.  

– Halu vaikuttaa syntyy siitä, että ymmärtää ilmastonmuutoksen vaikutukset itseensä ja yhteiskuntaan. Siksi haluamme jakaa nuorille ajankohtaista tietoa huippukokouksen muodossa mahdollisimman laaja-alaisesti ja saavutettavasti. Tapahtuma on nuorille myös loistava mahdollisuus verkostoitua keskenään sekä esittää kysymyksiä ja kertoa ajatuksiaan mukana oleville asiantuntijoille ja päättäjille, Kuivalainen kertoo.

Yhtenä tapahtuman sponsoreista Pohjolan Voima osallistuu Kohti päästötöntä energiaa -paneelikeskusteluun, jossa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen,Ilmattaren toimitusjohtaja Erkka Saario sekä Sitran Outi Haanperä keskustelevat alan ilmastotyöstä ja -tavoitteista sekä energiantuotannon tulevaisuudesta.

– Energia-ala on ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutosta vastaan tehtävässä työssä. Se on myös toimialana ollut ensimmäisten joukossa tekemässä päästövähennyksiä ja tekee edelleen lujasti töitä, jotta hiilineutraaliustavoitteet saavutetaan. Pohjolan Voiman tavoite on tuottaa 99-prosenttisesti hiilineutraalia sähköä ja 85-prosenttisesti hiilineutraalia lämpöä vuoteen 2025 mennessä, Tykkyläinen kertoo.

Pohjolan Voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaan mukaan Pohjolan Voiman tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö ja keskusteluyhteys nuorten kanssa.

– Meillä on määrätietoinen tavoite pitää yllä tiivistä keskusteluyhteyttä nuorten kanssa. Tämän edistämiseksi olemme aiemmin järjestäneet nuorten kanssa muun muassa webinaareja ja erilaisia keskustelutilaisuuksia. Pidän suurena kunniana sitä, että saamme olla yhteistyökumppanina Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksessa, Larnimaa kertoo.

– Energiantuotanto on sekä ilmaston että yhteiskunnan kannalta tärkeä ala, josta nuoret eivät saa tarpeeksi tietoa peruskoulutuksen puitteissa. Siksi on tärkeää, että toimijat itse tarjoavat sitä aktiivisesti. Hienoa, että Pohjolan Voima tekee nyt energia-alaa ja sen tekemää ilmastotyötä tutuksi nuorille ja olemme saaneet näin merkittävän tukijan tapahtumallemme, Kuivalainen kiittelee.

Tykkyläisen mukaan yhtenä Suomen suurimmista energiayhtiöistä Pohjolan Voimalla on tärkeä rooli hiilineutraalia tulevaisuutta tavoitellessa. Kuivalainen uskoo yhteisten tavoitteiden toteutuvan puhtaaseen energiantuotantoon ja energiantalteenottoon panostamalla.

– Seuraan suurella mielenkiinnolla, kuinka tutkimus ja kehitys tuovat ulottuvillemme uusia keinoja tuottaa energiaa täysin päästöttömästi.

Ilmastovastuuta kantavat niin yksilöt, yritykset kuin yhteiskuntakin

Nykyhetket teot ja päätöksen määrittävät, minkälaisen maailman jätämme tuleville sukupolville. Siksi Kuivalaisesta on tärkeää varmistaa, että nuoria myös kuunnellaan osana päätöksentekoa. Yhtenä konkreettisena tekona Kuivalainen pitää äänestysiän laskemista.

– Keskustelua ei voida käydä aina vain nuorten aloitteesta. Siksi nuorilla pitäisi olla oma edustus poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla. Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokouksen yhtenä tavoitteena onkin nostaa nuorten valitsemat teemat marraskuussa Glasgow’ssa järjestettävän COP26-ilmastokokouksen keskusteluun, Kuivalainen kertoo.

Ilmastodelegaattina Kuivalainen näkee läheltä nuorten huolen ilmastonmuuton vaikutuksista ja luonnon monimuotoisuuden katoamisesta. Yksi syy on puutteellisessa ja polarisoituneessa ilmastokeskustelussa, jossa painetta asetetaan erityisesti yksilön valinnoille.

– Jokainen meistä voi kotisohvalla laskea oman hiilijalanjälkensä ja ajatella, että se riittää. Meidän on kuitenkin yhteisvoimin vaadittava rakenteellista muutosta ja parempia päätöksiä yhteiskunnan kaikilla kentillä. Toivon, että ilmastonmuutoksen kokonaiskuva sekä päättäjien ja organisaatioiden vastuu nousevat uutisotsikoihin niiden vaatimalla laajuudella.

Kuivalainen uskoo, että ilmaston lämpeneminen ja luontokato pysäytetään vain ratkaisukeskeisellä ja avoimella yhteistyöllä.

– Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa maapallomme tulevaisuuteen, mutta aikaa on jäljellä vain rajallisesti. Ilmasto vaatii tekoja nyt.

Nuorten ilmasto- ja luontohuippukokous järjestetään 23.10.2021 Helsingin Messukeskuksessa ja verkon välityksellä. Tapahtuman järjestäjinä ovat Suomen nuorisodelegaatit ja Allianssi. Pohjolan Voima on yksi tapahtuman sponsoreista. Seuraa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #ilmastojaluontohuippari ja #nuoretluonnonpuolesta

Kuka on Maija Kuivalainen?

  • 23-vuotias ilmasto- ja ympäristöaktivisti.
  • Asuu Joensuussa, kotoisin Pieksämäeltä.
  • Opiskelee ympäristöpolitiikkaa ja ympäristöoikeutta kolmatta vuotta Itä-Suomen yliopistossa.
  • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin ilmastodelegaatti vuosina 2021–2022.
  • Ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu Joensuussa.
  • Tutkii kandidaatin tutkielmassaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Suomen ilmastopolitiikkaan.