Yhä vähähiilisempi ja digitaalisempi energiatulevaisuus

 
 

Miltä näyttää energiatulevaisuus, kun sitä katsotaan 75-vuotiaan Pohjolan Voiman perspektiivillä? Vähähiilisemmältä, yhä digitaalisemmalta ja siltä, että energian tuotantomuotojen roolit muuttuvat.

Pohjolan Voima on muuntunut kolmen neljännesvuosisadan aikana yhteiskunnan ja energiatalouden muutosten mukana, usein etunojassa. Muutos ja kehittyminen ajassa jatkuvat.

Oppia digitaalisista piloteista

Nyt Pohjolan Voima -konsernissa pureudutaan digitalisaatioon, joka on energia-alan seuraava suuri aalto. Kaikkia sen vaikutuksia ei vielä edes nähdä.

Joka tapauksessa se muuttaa koko energia-alaa, sen toimintatapoja ja voimalaitosten operointia. Digitalisaation avulla on mahdollista saada lisää tehokkuutta ja lisätä toiminnan joustavuutta.

Pohjolan Voimassa on käynnissä digitaalisia pilotteja, joiden avulla energiantuotantoa voidaan kehittää ja tehostaa. Tämä on tarpeen mm. varautumisessa voimalaitosten joustavaan käyttöön.

Kokeilukulttuuria tuotantoon

Digitaalisuus on tuonut esimerkiksi lämpövoimatuotantoon uudenlaista kokeilukulttuuria. Laiteinvestointien sijaan laitoksilla satsataan nyt älykkyyteen. Uusia ratkaisuja kehitetään ja etsitään pilottihankkeiden avulla.

Keveillä, matalan kynnyksen kokeilevilla hankkeilla tavoitellaan mm. entistä pienempiä päästöjä tai vielä lisää toimintavarmuutta.

Kokeiluista opitaan aina

Tavoiteltuihin tuloksiin ei aina päästä, mutta se kuuluu kokeilujen ja pilottien luonteeseen. Aina kuitenkin opitaan uutta. Opeista syntyy uusia ideoita, joiden kautta koko ala voi kehittyä.

Yksi uraauurtava digipilottihanke on meneillään PVO-Vesivoimassa.

Arvio: energiajärjestelmä sirpaloituu

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä ennusti syyskuisessa Pohjolan Voima -lehdessä, että alan seuraava kehitysaskel otetaan asiakkaiden digipalveluissa. Asiakkaan rooli kasvaa.

– Kotitalouksista, valmistavasta teollisuudesta, palvelusektorista sekä liikenteen ja maaseudun toimijoista tulee aktiivisia osapuolia energiajärjestelmän hallinnassa, Leskelä totesi.Energiatehokas tulevaisuus

Energiantuotannon ja asiakkaan välille on jo syntynyt uutta digipalveluiden markkinaa, joka haastaa alan yrityksiä. Samalla koko energiajärjestelmä sirpaloituu ja monimutkaistuu.

Tähän valmistaudutaan myös Pohjolan Voimassa.

Yhä hiilidioksidineutraalimpaan tuotantoon

Pohjolan Voima -konsernissa tehdään edelleen työtä myös hiilidioksidineutraalin tuotannon osuuden kasvattamiseksi. Se on merkittävin osa yrityksen ilmastotyöstä.

Konsernin omaa energiantuotantoa on viety askel askeleelta vähähiilisempään suuntaan 1990-luvun lopulta saakka. Vuonna 2010 tavoitteeksi asetettiin, että hiilidioksidineutraalin sähkön tuotannon osuus yltää 90 %:iin vuoteen 2015 mennessä.

Tavoite oli kova, sillä vuonna 2009 osuus oli 72 %. Vuonna 2011 osuus oli noussut 78 %:iin. Kului kuutisen vuotta, ja hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus oli noussut tavoitteesta jo yli, 92 %:iin.

Uusin tavoite: 95 % vuoteen 2020 mennessä

Tavoite toteutui, koska fossiilisia energianlähteitä käyttäneitä sähkön erillistuotannon voimalaitoksia on suljettu. Samaan aikaan ydin- ja vesivoimalla tuotannon osuudet ovat nousseet tehonkorotusten ansiosta.

Pohjolan Voiman tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet kymmenessä vuodessa (2010‒2017) 4,5 miljoonaa tonnia. Vuonna 2010 voimalaitoskapasiteettimme sähkön tuotannon ominaishiilidioksidipäästöt olivat 275 g/kWh. Vastaava luku oli 2017 enää 55 g/kWh.

2018 asetettiin uusi tavoite. Konsernin hiilidioksidineutraalin sähkön tuotannon osuus nousee yli 95 %:n vuoteen 2020 mennessä.

Kirjoitus on osa Pohjolan Voiman 75-vuotisjuhlavuoteen liittyvää sarjaa, jossa peilataan yrityksen toimintaa muuttaneita asioita eri vuosikymmenillä. Sarja päättyy tähän.
Energia-alan tulevaisuutta pohditaan myös Pohjolan Voiman juhlakirjan tulevaisuusosassa.