Tuotantomme 2019

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. Tuotimme vuonna 2019 sähköä 11,7 terawattituntia (TWh). Lämpöä tuotimme 4,2 TWh vuonna 2019.

Suomen sähkönkulutus vuonna 2019 oli 86,1 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 66,1 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 20,0 TWh. 

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Pohjolan Voiman sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 2323 megawattia (MW) vuoden 2019 lopussa. Pohjolan Voiman lämmöntuotantokapasiteetti oli 1472 megawattia.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2019, 11,7 TWh

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2019, 11,7 TWh

Pohjolan Voiman hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus oli 94 % vuonna 2019. Hiilidioksidineutraaleiksi sähköntuotantomuodoiksi Pohjolan Voiman tuotannosta katsotaan vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa hiilidioksidineutraaleilla puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö. 

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 31.12.2019

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 31.12.2019, 2 323MW

Pohjolan Voiman sähköntuotanto energialähteittäin

Pohjolan Voiman sähköntuotanto energialähteittäin 2015-2019, TWh

Lue lisää: