Tuotantomme 2020

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. Tuotimme vuonna 2020 sähköä 11,8 terawattituntia (TWh). Lämpöä tuotimme 3,6 TWh vuonna 2020.

Suomen sähkönkulutus vuonna 2020 oli 81 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 66 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 15 TWh. 

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Pohjolan Voiman sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 1984 megawattia (MW) vuoden 2020 lopussa. Pohjolan Voiman lämmöntuotantokapasiteetti oli 1472 megawattia.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2020, 11,8 TWh

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2020, 11,8 TWh

Pohjolan Voiman hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus oli 96 % vuonna 2020. Hiilidioksidineutraaleiksi sähköntuotantomuodoiksi Pohjolan Voiman tuotannosta katsotaan vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa hiilidioksidineutraaleilla puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö. 

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 31.12.2020

Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 31.12.2020, 1984 MW

Pohjolan Voiman sähköntuotanto energialähteittäin

Pohjolan Voiman sähköntuotanto energialähteittäin 2016-2020, TWh

Lue lisää: