Tuotantomme 2021

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. Tuotimme vuonna 2021 sähköä 11,7 terawattituntia (TWh). Lämpöä tuotimme 3,5 TWh vuonna 2021.

Suomen sähkönkulutus vuonna 2021 oli 86 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 69 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 17 TWh. 

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Pohjolan Voiman sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 1 956 megawattia (MW) vuoden 2021 lopussa. Osuutemme Suomen sähköntuotantokapasiteetista oli noin 17 %. Pohjolan Voiman lämmöntuotantokapasiteetti oli 1 327 megawattia.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 11,7 TWh ja lämmöntuotanto 3,5 TWh vuonna 2021

Pohjolan Voiman hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus oli 96 % vuonna 2021. Hiilidioksidineutraalin lämmöntuotantomme osuus oli 81 % vuonna 2021.

Hiilidioksidineutraaleiksi tuotantomuodoiksi Pohjolan Voiman tuotannosta katsotaan vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa hiilidioksidineutraaleilla puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö ja kierrätyspolttoaineiden bio-osuudella (Tilastokeskuksen käyttämä 60 %:n osuus) tuotettu sähkö ja lämpö.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2021
Pohjolan Voiman sähköntuotantokapasiteetti 31.12.2021
Sähköntuotanto energialähteittäin 2017-2021
Lämmöntuotanto energialäheittäin 2017-2021

Lue lisää: