Suomalaista energiaa vastuullisesti

 
 

Kotimaista sähköä ja lämpöä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomessa kulutetusta sähköstä. Monipuolinen tuotantorakenne tuo varmuutta sähkön tuotantoon.

Pohjolan Voima tuotti vuonna 2018 sähköä 12,0 terawattituntia (TWh). Tästä noin 67 prosenttia tuotettiin ydinvoimalla, noin 17 prosenttia lämmön ja sähkön yhteistuotannolla ja 13 prosenttia vesivoimalla.

Lämpöä Pohjolan Voima tuotti 4,4 terawattituntia vuonna 2018.

Lämpövoimalaitoksissa käytettiin vuonna 2018 kivihiiltä 2,4 TWh, puuperäisiä polttoaineita 4,8 TWh, turvetta 1,9 TWh ja kierrätyspolttoainetta 0,6 TWh. Öljyä ja maakaasua käytetään käynnistys- ja varapolttoaineina.

Vesivoima

Vesivoima on tärkeää kulutuksen ja tuotannon eroa tasaavana säätövoimana. Vesivoimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja tuottavat luotettavasti uusiutuvaa ja kotimaista energiaa.

Pohjolan Voima omistaa kokonaan kahdeksan vesivoimalaa: viisi Iijoessa, kaksi Kemijoen vesistössä ja yhden Kokemäenjoessa. Lisäksi Pohjolan Voimalla on osuudet neljässä muussa vesivoima-laitoksessa.

Haapakoski
Harjavalta
Isohaara
Jolmankoski
Jumisko
Kaaranneskoski
Kierikki
Maalismaa
Melo
Pahkakoski
Portimokoski
Raasakka

Lämpövoima

Lämpövoima voidaan jakaa yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon (CHP) ja lauhde-voimaan. Lähes kolmannes sähköstä tuotetaan yhteis-tuotantona, jolloin polttoaineen energiasisältö käytetään hyväksi mahdollisimman tarkkaan. Jopa 90 % polttoaineen energiasta voidaan näin muuttaa lämmöksi ja sähköksi.
Pohjolan Voima omistaa lämpövoimalaitoksia eri puolilla Suomea osaksi tai kokonaan.

Hämeenkyrön Voima, Hämeenkyrö
Kristiinankaupunki (toiminta lopetettu)
Kymin Voima, Kouvola
Laanilan Voima, Oulu
Kaukaan Voima, Lappeenranta
Alholmens Kraft, Pietarsaari
Porin Prosessivoima, Pori
Rauman Biovoima, Rauma
Tahkoluoto, Pori (toiminta lopetettu)
Vaskiluodon Voima, Vaasa

Ydinvoima

Ydinvoimalla katetaan jatkuvaa ja tasaista sähköntarvetta. Pohjolan Voiman yhteisyrityksen TVO:n ydinvoimalaitos sijaitsee Olkiluodossa, Eurajoella. Voimalaitos koostuu kahdesta laitosyksiköstä, joiden teho on yhteensä 1780 MW. Kolmas yksikkö on rakenteilla. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan rakentaminen on aloitettu.

Olkiluoto (TVO:n sivuille)