Suomalaista energiaa vastuullisesti

 
 

Kotimaista sähköä ja lämpöä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomessa kulutetusta sähköstä. Monipuolinen tuotantorakenne tuo varmuutta sähkön tuotantoon.

Pohjolan Voima tuotti vuonna 2017 sähköä 10,9 terawattituntia (TWh). Tästä noin 69 prosenttia tuotettiin ydinvoimalla, noin 15 prosenttia lämmön ja sähkön yhteistuotannolla ja 16 prosenttia vesivoimalla.

Lämpöä Pohjolan Voima tuotti 3,2 terawattituntia vuonna 2017.

Lämpövoimalaitoksissa käytettiin vuonna 2017 kivihiiltä 1,0 TWh, puuperäisiä polttoaineita 3,4 TWh, turvetta 1,5 TWh ja kierrätyspolttoainetta 0,4 TWh. Öljyä ja maakaasua käytetään käynnistys- ja varapolttoaineina.

Vesivoima

Vesivoima on tärkeää kulutuksen ja tuotannon eroa tasaavana säätövoimana. Vesivoimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja tuottavat luotettavasti uusiutuvaa ja kotimaista energiaa.

Pohjolan Voima omistaa kokonaan kahdeksan vesivoimalaa: viisi Iijoessa, kaksi Kemijoen vesistössä ja yhden Kokemäenjoessa. Lisäksi Pohjolan Voimalla on osuudet neljässä muussa vesivoima-laitoksessa.

Haapakoski
Harjavalta
Isohaara
Jolmankoski
Jumisko
Kaaranneskoski
Kierikki
Maalismaa
Melo
Pahkakoski
Portimokoski
Raasakka

Lämpövoima

Lämpövoima voidaan jakaa yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon (CHP) ja lauhde-voimaan. Lähes kolmannes sähköstä tuotetaan yhteis-tuotantona, jolloin polttoaineen energiasisältö käytetään hyväksi mahdollisimman tarkkaan. Jopa 90 % polttoaineen energiasta voidaan näin muuttaa lämmöksi ja sähköksi.
Pohjolan Voima omistaa lämpövoimalaitoksia eri puolilla Suomea osaksi tai kokonaan.

Hämeenkyrö
Kristiina (toiminta lopetettu)
Kymin Voima, Kouvola
Laanila, Oulu
Lappeenranta
Alholmens Kraft, Pietarsaari
Pori
Rauma
Tahkoluoto (toiminta lopetettu)
Vaskiluoto

Ydinvoima

Ydinvoimalla katetaan jatkuvaa ja tasaista sähköntarvetta. Pohjolan Voiman yhteisyrityksen TVO:n ydinvoimalaitos sijaitsee Olkiluodossa, Eurajoella. Voimalaitos koostuu kahdesta laitosyksiköstä, joiden teho on yhteensä 1770 MW. Kolmas yksikkö on rakenteilla. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilan rakentaminen on aloitettu.

Olkiluoto (TVO:n sivuille)