Lämpövoima

 
 

Lämpövoimalaitoksia eri puolilla Suomea

Pohjolan Voima omistaa lämpövoimalaitoksia eri puolilla Suomea osaksi tai kokonaan.
Vuonna 2018 Pohjolan Voiman lämmön tuotanto oli 4,4 TWh. Lämpövoimalaitokset tuottivat sähköä yhteensä 2,5 TWh.

Yhteistuotantona sekä lämpöä että sähköä

Lämpövoima voidaan jakaa yhdistettyyn  lämmön ja sähkön  tuotantoon (Combined Heat and Power, CHP) ja erilliseen sähkön tuotantoon eli lauhdevoimaan.

Lähes kolmannes Suomen sähköstä tuotetaan yhteistuotantona. Siinä polttoaineen energiasisältö käytetään hyväksi mahdollisimman tarkkaan. CHP-laitoksilla tuotettua lämpöä hyödynnetään prosessihöyrynä ja kaukolämpönä. Parhaimmillaan jopa 90 % polttoaineen energiasta voidaan näin muuttaa lämmöksi ja sähköksi.

Yhteistuotantolaitosten polttoaineita ovat

  • puuperäiset polttoaineet
  • turve,
  • kierrätyspolttoaine,
  • kivihiili sekä
  • maakaasu.

Kierrätyspolttoaine (Solid Recovered Fuel, SRF) on jätteestä valmistettua polttoainetta. Se on yleensä energiajätettä, joka ei kelpaa materiaalikierrätykseen, kuten likaista pahvia tai paperia.

Tuotantokustannuksiltaan yhteistuotantolaitokset ovat usein lauhdevoimalaitoksia edullisempia.

Lauhdevoimalla sähköä

Sähkön erillistuotantovoimalaitoksissa eli lauhdevoimalaitoksissa mahdollisimman suuri osa polttoaineen sisältämästä energiasta muutetaan sähköksi. Lauhdevoimalaitosten polttoaineena on pääasiassa kivihiili.

Pohjolan Voiman lämpövoiman tuotanto vuonna 2018

 Pohjolan Voimalla oli lämpövoimatuotannossaan käytössä sähkön tuotantokapasiteettia 1243 MW vuonna 2017.

Yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin. Lisäksi ne tuottavat sähköä. Vuonna 2018 yhteistuotantolaitosten lämmön tuotanto oli 4,4 TWh.

Lämpövoimalaitokset tuottivat sähköä yhteensä 2,5 TWh vuonna 2018. Tästä lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa tuotettiin 2,1 TWh.

Sähkön erillistuotantolaitoksissa eli lauhdevoimalaitoksissa tuotettiin sähköä 0,4 TWh vuonna 2018.

Lämpövoimalaitoksissa käytettiin vuonna 2018 kivihiiltä 2,4 TWh, puuperäisiä polttoaineita 4,8 TWh, turvetta 1,9 TWh ja kierrätyspolttoainetta 0,6 TWh. Öljyä käytetään käynnistys- ja varapolttoaineina.