Alholmens Kraft on alansa jättiläinen

 
 

Alholmens Kraft 2 Pietarsaaressa on edelleen yksi maailman suurimpia kiinteitä biopolttoaineita käyttäviä voimalaitoksia. Valmistuessaan 2001 se oli ensimmäinen todella suuri monipolttoainelaitos.

Alholmens KraftAlholmens Kraft (AK) on suurin Pohjolan Voiman lämpövoimalaitoksista. Kun voimalaitos toimii täydellä teholla, se polttaa tunnissa 800 kuutiota polttoainetta. Tästä 40‒60 prosenttia on kiinteitä biopolttoaineita, käytännössä puuperäisiä polttoaineita.

Siitä suuri osa saadaan Pietarsaaren UPM:n tehtaalta sellupuun ja sahatukkien kuorista ja muista sivuvirroista, sillä laitos sijaitsee UPM:n tehdasalueella.

Muusta polttoaineesta valtaosa on alueen metsistä saatavaa puunkorjuun hakkuutähdettä, metsähaketta tai risuja.

Suurten lukujen laitosAlhomens Kraft

AK:n sähköteho on 265 MW. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että laitoksen teholla voitaisiin valaista tielaitoksen standardien (250 watin lamput 40 metrin välein) mukaisesti tie, jolla on mittaa maapallon ympärysmitan verran.

Suuren laitoksen kattila on mittava. Se on 40 metriä korkea, siis 10-kerroksisen kerrostalon luokkaa. Tulipesän alusta on 8,5 x 24-metrinen.

Tarkasti säädettävällä palamisella pienet päästöt

Kattila on ns. kiertoleijupetikattila, CFB-kattila, jossa erilaisia polttoaineita pystytään polttamaan yhtä aikaa juuri kyseiselle materiaalille optimaalisessa lämpötilassa.

Näin polttamista ja palamista pystytään säätämään tarkkaan, joten päästöt saadaan minimoitua ja hyötysuhde paranee. Sähkösuodin, kalkinsyöttö ja ammoniakkiruiskutus alentavat hiukkas-, rikkidioksidi- ja typen oksidien päästöjä.

Aivan uudenlainen voimalaitos

Alholmens Kraft oli täysin uudenlainen voimalaitoskonsepti, kun sitä lähdettiin kehittämään 1996. Kehitystyön lähtökohtana oli, että laitoksessa voitaisiin hyödyntää erilaisia sellu-, paperi- ja sahateollisuuden tuotannossa syntyviä sivuvirtoja.Alholmens Kraft

Voimala kehitettiin korvaamaan UPM:n tehdasalueella ollutta kuorikattilaa, joten ominaisuuksiltaan erilaisten sivuvirtojen hyödyntäminen oli tärkeää.

Viittä erilaista polttoainetta

Kehitystyön tuloksensa AK:n kattila pystyi käyttämään alusta lähtien puupohjaisten ainesten lisäksi myös ruokohelpiä, turvetta ja kivihiiltä. Myöhemmin kattilaa on modifioitu niin, että myös kierrätyspolttoaineen (SRF) käyttö on mahdollista.

Voimalaitos otettiin tuotantokäyttöön vuoden 2002 ensimmäisenä päivänä. Se tuottaa sähköä, prosessihöyryä ja lämpöä.

Prosessihöyryn käyttää UPM-Kymmenen paperitehdas, kaukolämpö taas lämmittää Pietarsaaren alueen taloja. Sähkön voimalaitos toimittaa omistajilleen, Pohjolan Voimalle, Skellefteå Kraftille, Perhonjoki Oy:lle ja Oulun Seudun Sähkölle.

Tärkeä työllistäjä

Alholmens Kraft on alueella varsin merkittävä työllistäjä. Sen palveluksessa on noin 400 henkilöä, kun polttoaineen tuotannossa ja käsittelyssä toimivat otetaan mukaan. Epäsuorasti laitos työllistää vielä parisensataa henkilöä lisää.