Hämeenkyrön Voima: kierrätyspolttoaineen käyttö vaatii huolellisuutta

 
 

Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitos on 15. Pohjolan Voiman biovoimalaitos. Se on uusi, teknisesti hyvin moderni kattilalaitos, joka pystyy polttamaan laajaa valikoimaa erilaisia polttoaineita. Kierrätyspolttoaine on tullut täydennyspolttoaineeksi vuoden 2017 alusta.

Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitos on uusin Pohjolan Voiman voimalaitoksista. Se valmistui syksyllä 2012. Se on myös Pohjolan Voiman lämpölaitoksista pienin – kattilateholtaan 90 megawattia (MW).

Pienuus on kuitenkin suhteellista: laitokselle tulee vuorokaudessa 16 rekkalastillista polttoainetta. Tunnissa voimalaitos käyttää polttoainetta lähes sata kuutiota.

Tehdas ja voimalaitos symbioosissa

Voimalaitos sijaitsee Hämeenkyrön Kyröskoskella, Metsä Groupin Kyron tehdasalueella. Se tuottaa prosessihöyrynä sähköä ja lämpöä kartonki­tehtaalle.Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitos (kuva: Hannu Vallas)

Hämeenkyrön taajamassa Leppäkosken Lämmön asiakkaat taas saavat voimalaitokselta kaukolämpönsä.

Kierrätyspolttoaineen käyttö sujunut suunnitellusti

Vuoden 2017 alusta lähtien biovoimalan täydennyspolttoaineena on käytetty kierrätyspolttoainetta. Tämä on edellyttänyt investointeja: kierrätyspolttoaineelle on rakennettu oma varastosiilonsa, syöttölinjaa on uudistettu ja savukaasupäästöjen mittausjärjestelmä on laajennettu.

Kierrätyspolttoaineen käytössä lähdettiin varovasti alkuun. Tavoitteena on lisätä käyttöä niin, että viidennes polttoaineesta on kierrätyspolttoainetta.

Osa polttoainecocktailia

Laitoksella on eri polttoainejakeille omat varastosiilonsa. Niiden sisältö sekoitetaan polttoainecocktailiksi, joka kulkee kuljettimella kattilaan. Kierrätyspolttoainetta siis sekoittuu tasaisena virtana pääpolttoaineen joukkoon. Pääpolttoaine on metsäteollisuuden sivutuotteita. Laitos polttaa myös metsähaketta.

Polttoaineseokseen lisätään pieneltä osin koko ajan myös turvetta. Turve varmistaa kattilan kuntoa, sillä se vähentää korroosiota. Turpeen osuus on noin kymmenesosa.

Kierrätyspolttoaine on vaativaa käytön kannalta

Kierrätyspolttoaine on voimalaitoksen käytön kannalta vaativa polttoaine, sillä se koostuu erilaisista ainesosista. Hämeenkyrössä käytetään kaupan ja teollisuuden erilliskerättyä energiajätettä. Se tarkoittaa käytännössä esimerkiksi paperia, pahvia, muovia ja rakennusten purkupuuta.Hämeenkyrön Voiman biovoimalaitos (kuva: Kai Tirkkonen)

Tästä kaikesta tehdään silppua. Se kuulostaa suoraviivaiselta, mutta ei ole sitä. Joukossa voi olla vaikkapa pitkiä nauhan pätkiä, jotka kiertyvät kuljettimien akselien ympärille ja estävät vähitellen niiden toiminnan.

Paljon huomiota huoltoon ja ylläpitoon

̶  Kierrätyspolttoaine ei ole homogeenistä. Siksi voimalaitoksen huoltoon ja ylläpitoon on kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota. Siinä olemme oppimiskäyrällä. Myös laitoksen säätämisessä on oltava paljon tarkempi, kuvaa Hämeenkyrön Voiman toimitusjohtaja Jarmo Tervo.

Kierrätyspolttoaineen käyttö onkin tasapainoilua. Se on polttoaineena edullista, mutta tuo mukanaan kunnossapitoon lisää kustannuksia.

Savukaasuja seurataan jatkuvasti

Kierrätyspolttoaineen käyttö on alentanut Hämeenkyrön Voiman kokonaispäästöjä entisestään. Päästörajat ovat kierrätyspolttoainetta poltettaessa tiukemmat kuin muuten. Monia päästökomponentteja mitataan ja seurataan jatkuvasti.

̶  Savukaasuista valvotaan 20 eri päästökomponenttia. Niistä seitsemää mitataan ja valvotaan jatkuvasti modernilla savukaasujen mittaus- ja raportointijärjestelmällä.

Osaa päästökomponenteista seurataan puolivuosittain tai muuten määrävälein. Nämä mittaukset tekee ulkopuolinen, sertifioitu yritys. Se myös raportoi niistä.

Viimeisintä teknologiaa

Uutena laitoksena Hämeenkyrön Voiman laitteet ja ympäristövarustus ovat viimeisintä teknologiaa. Se täyttää suuria polttolaitoksia koskevat parhaan tekniikan vaatimukset (LCP BAT).

Biovoimalaitoksen sähköteho on 12 megawattia ja lämpöteho 63 megawattia. Sen rakensivat yhdessä Pohjolan Voima, Leppäkosken Sähkö ja Metsä Board. Hämeenkyrön Voiman omistavat Pohjolan Voiman ja DL Power Oy.