Kaukaan Voima pienensi roimasti Lappeenrannan kaukolämmön CO2-päästöjä

 
 

Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa suuren osan Lappeenrannan kaupungin kaukolämmöstä uusiutuvilla polttoaineilla. Laitos onkin laskenut Lappeenrannan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt alle puoleen entisestä.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Lappeenrannan Energialle sekä prosessihöyryä ja sähköä UPM:n Kaukaan tehtaille. Lappeenrannan kaupungin vuotuisesta kaukolämmön tarpeesta laitos toimittaa noin 85 %. Kaukaan Voiman biovoimalaitos, Lappeenranta

Kaukaan Voiman voimalaitos on otettu tuotantokäyttöön 2009. Se on Pohjolan Voiman, Lappeenrannan Energian ja UPM:n yhteishanke.

Kaupungin kaukolämmöntuotannon CO2-päästöt lähes puoleen

̶  Vuonna 2008, kun Kaukaan Voima ei vielä ollut käytössä, Lappeenrannan kaukolämmöntuotannon ominaispäästöt olivat 200 g/kWh. Vuonna 2016 ne olivat 109 g/kWh, kertoo Lappeenrannan Energia Oy:n energiapäällikkö Tiia Kiuru.

̶  Hiilidioksidipäästöt vuodessa ovat noin 40 % pienemmät kuin aikana ennen Kaukaan Voimaa. Tämä tarkoittaa lähes 61000 tonnia vähemmän CO2-päästöjä vuodessa.

Kaupunki palkittiin ilmastotyöstään

Kuntaliitto palkitsikin toukokuussa 2016 Lappeenrannan kaupungin pitkäjänteisestä ilmastotyöstä, jota kaupunki on tehnyt yhteistyössä mm. Lappeenrannan Energian kanssa.

Palkinnon perusteluissa sanottiin: ”Vaikuttavin ja näkyvin tulos Lappeenrannassa on saatu metsäteollisuuden ja kaupungin energiantuotantoyhteistyöllä, jossa kaupungin kaukolämmön tuotanto muuttui uusiutuviin polttoaineisiin pohjautuvaksi.”

Puolet polttoaineesta itse tehdasalueelta

Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen polttoaineista noin 80 % on hiilidioksidineutraalia, puuperäistä polttoainetta.

Vajaa puolet laitoksen käyttämästä polttoaineesta tulee suoraan tehdasalueelta, jossa voimalaitos sijaitsee. Alueella on voimalaitoksen lisäksi mm. sellutehdas, paperitehdas ja saha. Niille toimitettavasta raakapuusta kuori tulee voimalaitokselle poltettavaksi.

Puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja

Tehdasalueella syntyvä, polttoon ohjautuva sivutuote siirretään hihnakuljettimilla voimalaitoksen polttoainevarastoon. Kuljetinlinjaa tehdasalueella on kaksi kilometriä.Kaukaan Voiman biovoimalaitoksen polttoaineista noin 80 % on hiilidioksidineutraalia, puuperäistä polttoainetta.

Osan kesästä voimalaitos seisoo, mutta tehtaat toimivat. Silloin syntyvä polttoaine ajetaan lähistölle välivarastoon.

̶  Polttoainetarpeestamme 40-50 % tulee hihnaa pitkin tehdasalueelta, toinen puoli autoilla ulkopuolelta. Metsätähteen ohella se on pääsääntöisesti Kaakkois-Suomen alueelta tulevaa puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja: purua, kuorta, vanerin syrjähaketta, kertoo voimalaitospäällikkö Ismo Orava Kaukaan Voimasta.

Vajaa viidennes polttoaineesta metsätähdettä

Vajaa viidennes Kaukaan Voiman vuosittain käyttämästä polttoaineesta on metsätähdettä. Se tarkoittaa päätehakkuilta peräisin olevia latvoja, oksaa, risuja ja kantoja. Turvetta laitos käyttää vuodesta ja metsäbiomassan saatavuudesta riippuen noin viidenneksen.

Tehdasalueen ulkopuolelta tulevaa polttoainetta ajetaan voimalaitokselle talvikuukausina keskimäärin 45-55 rekallista päivässä.

Varapolttoaineena laitos käyttää maakaasua. Sen osuus on alle prosentin vuotuisesta polttoaineen käytöstä.

Minimitehoa pienemmäksi, seisokkiaikoja lyhemmäksi

Viime vuosien aikana voimalaitoksella on pyritty pienentämään laitoksen minimitehoa. Se tarkoittaa minimitoimintapistettä, jota laitoksen häiriötön toiminta edellyttää. Tätä pistettä on saatu alennettua huomattavasti alun perin suunniteltua pienemmäksi.

̶  Pystymme ajamaan laitosta tarvittaessa pitkiä aikoja aiempaa pienemmällä teholla. Sillä on omistajille iso arvo. Ennen jouduimme pysäyttämään kattilan ja samalla voimantuotannon kesän tullen nykyistä aikaisemmin.

̶  Nykyisin voimme kattaa vuodessa paljon suuremman osan osakkaiden tarpeesta. Laitoksen seisokkiaikoja on saatu lyhemmäksi.

Kaukaan Voiman lämpöteho 262 MWth ja sähköteho 125 MWth.