Kymin Voima: joustava tuotanto tuo kilpailukykyä ja energiatehokkuutta

 
 

Kymin Voiman biovoimalaitoksen voimalaitosprosessia on kehitetty systemaattisesti tehokkaammaksi. Laitos pystyykin toimimaan erittäin laajalla käyttöalueella. Se on siis hyvin joustava yhdistetyssä lämmön- ja sähköntuotannossa. Joustavuus tuo energiatehokkuutta.

Kymin Voiman biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä ja kaukolämpöä UPM:n Kymin tehtaalle sekä Kouvolan seudun käyttöön KSS Energian kautta ja lisäksi sähköä.

Laajalla käyttöalueella on merkitystä

Voimalaitokset tuottavat energiaa tarpeen mukaan: kun tarve on suuri, kuten talvisin, niillä ns. ajetaan täyttä tehoa. Kun tarvetta on vähemmän, laitoksia ajetaan vain osalla niiden täydestä tehosta.

Kymin Voiman voimalaitos, Kouvola

Jokainen voimalaitos suunnitellaan tietylle, arvioidulle minimitoimintapisteelle. Tätä kutsutaan laitoksen minimitehoksi.
Jos laitoksen käyttöaluetta halutaan laajentaa alle pienimmän suunnitellun tehon, voimalaitosprosessin eri osiin on tehtävä muutoksia.

Joustoa voimalaitoksen tuotantoon

Vuonna 2002 valmistunut Kymin Voiman voimalaitos on pystynyt pienentämään minimitehoaan erittäin alhaiseksi. Laitos toimii tehokkaasti myös alun perin suunnitellusta huomattavasti pienemmällä kattilateholla. Alimmillaan se on jopa alle 30 % maksimitehosta.

Tällä saadaan joustoa laitoksen toimintaan ja tuotantoon. Näin sopeudutaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja saadaan sekä energia- että kustannustehokkuutta.

Systemaattista työtä jo pitkään

”Pystymme ajamaan laitosta hyvin laajalla tehoalueella. Tätä työtä olemme tehneet järjestelmällisesti vuosia”, kertoo toimitusjohtaja Antti Rainio.

Mitä voimalaitoksen alhainen minimiteho sitten tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi tätä: kun laitosta ajetaan täydellä teholla, polttoainetta käytetään kolme rekkakuormaa tunnissa. Kun teho on minimissä, polttoainetta käytetään vajaa rekallinen tunnissa.

Yhteistä hyötyä kehitystyöstä

Kymin Voimassa on työtä prosessin kehittämiseksi tehty niin, että laitos on teknologialtaan nykyaikainen ja joustavuudeltaan erinomainen.

Kymin Voima

Prosessin kehitystyötä on tehty sekä vuosihuoltojen yhteydessä että käynnin aikana. Uusimisten yhteydessä on johdonmukaisesti etsitty laitteita, jotka ovat antaneet mahdollisuuden tulla minimitehossa alaspäin. Kymin Voimassa kehitystyötä tehdäänkin koko ajan tiiviisti yhdessä käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön kanssa.

Pohjolan Voiman käytäntönä on, että yhdellä voimalaitoksella tehtyä kehitystyötä, tietoa ja saatuja kokemuksia hyödynnetään soveltuvin osin muilla laitoksia. Näin kaikki hyötyvät.

Jatkuvaa energiatehokkuustyötä

Energiatehokkuustyötä on tehty Kymin Voimassa muutenkin määrätietoisesti. Voimalaitos toimii energiatehokkuusjärjestelmä EJT+:n mukaisesti. Tänä vuonna tähdätään siihen, että uusiutuvia polttoaineita hyödynnetään laitoksella vielä tehokkaammin.

”Laitoksen käytettävyys on yli 99 %. Pyrimme aktiivisesti pitämään sen hyvänä. Se luo hyvät edellytykset ylläpitää ja kehittää tehokkuutta.”

Kuorta ja muuta metsäenergiaa

Kymin Voiman biovoimalaitos käyttää polttoaineenaan pääasiassa sellutehtaan kuorimolta saatavaa koivun ja havupuun kuorta sekä lietettä. Lisäksi se käyttää jonkin verran muuta metsäenergiaa. Turvetta tarvitaan talven suurten energiatoimitusten aikaan täydennyspolttoaineeksi.

Kymin Voiman voimalaitoksen kattilan teho on 265 megawattia (MW). Tästä lämpötehoa on 180 MW ja sähkötehoa 76 MW.

Voimalaitos tuottaa vuodessa energiaa on noin yhden terawattitunnin eli miljoona megawattituntia. Se vastaa noin 50 000 omakotitalon käyttämää energiamäärää.