Laanilan Voiman biovoimalaitos modernisoi ja parantaa

 
 

Laanilan Voiman biovoimalaitos Oulussa on modernisoinut tekniikkaansa viime vuosien aikana monin tavoin. Modernisoinnit ovat tuoneet energiatehokkuutta, ympäristöhyötyjä ja käyttövarmuutta. Samalla ne ovat osa Pohjolan Voiman laitosten valmistautumista tiukkeneviin päästövaatimuksiin.

Pohjolan Voiman tytäryhtiö, Laanilan Voima Oy:n biovoimalaitos sijaitsee Laanilan tehdasalueella Oulussa. Se tuottaa lämpöä ja sähköä Oulussa Laanilan teollisuusalueen yrityksille sekä Oulun Energialle. Laitoksen pääpolttoaineet ovat turve ja puupolttoaineet.

Tiukentuvat päästövaatimukset

Polttolaitoksia koskevat päästörajat ovat viime vuosina tiukentuneet. Vuonna 2016 kansalliseen lainsäädäntöön sovitettiin EU:n teollisuuspäästödirektiivin (IE-direktiivi) vaatimukset. Se asettaa erittäin tiukkoja vaatimuksia voimalaitosten ilmanpäästöille.

Lisää päästörajojen kiristyksiä on odotettavissa myöhemmin tänä vuonna julkaistavista suurten polttolaitosten parhaan tekniikan asiakirjoista (LCP BAT -päätelmät).

Investointipäätökset hyvissä ajoin

Laanilan Voimassa tehtiin hyvissä ajoin päätökset investoinneista, joilla IE-direktiivin vaatimuksiin vastataan. Niitä on toteutettu vuosien 2015 - 2017 aikana.Laanilan Voiman biovoimalaitos, Oulu

Esimerkiksi 2015 lisättiin Pyroflow-kattilan savukaasujen käsittelyyn kolmas sähkösuodatinkenttä. Tämä vähentää hiukkaspäästöjä. Seuraavana vuonna modernisoitiin kattilan kiinteän polttoaineen syöttöjärjestelmää vuosihuoltojen yhteydessä. Samalla parannettiin palamisen hallintaa, mikä vähensi voimalaitoksen savukaasupäästöjä.

Energiatehokkuutta eteenpäin jatkuvalla kehittämisellä

Laanilan Voimassa on käytössä sertifioitu ETJ+-energiatehokkuusjärjestelmä. Se on liittynyt myös energiantuottajien vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen kaudelle 2017 - 2025.

Voimalaitoksella tarkastellaan energiatehokkuutta jatkuvasti osana normaalia tuotantoa. Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti Laanilan Voima on sitoutunut kehittämään toimintojaan ja samalla säästämään energiaa.

Savukaasupuhallin vuorossa 2017

Vuoden 2017 suurin energiatehokkuushanke on savukaasupuhaltimen moottorin ja sitä ohjaavan taajuusmuuttajan uusinta. Biovoimalaitoksessa savukaasupuhaltimen tehtävä on tehostaa savukaasujen palamista ja kaasujen virtausta ulos kattilasta.

Nyt vaihdettu puhaltimen moottori otettiin käyttöön biovoimalaitoksen valmistuessa vuonna 1982. Uusi tuo lisää energiatehokkuutta sekä parantaa kattilan säädettävyyttä.

̶  Savukaasupuhaltimen moottorin uusiminen on yksi esimerkki Laanilan Voiman energiatehokkuushankkeista tänä vuonna. Teemme koko ajan työtä energiatehokkuutemme parantamiseksi, kertoo Laanilan Voiman toimitusjohtaja Pekka Törmänen.

Varmistusta alueelliseen sähkönjakeluun

Tuorein valmistunut uudistus on voimalaitoksen 6 kilovoltin kytkinlaitoksen modernisointi. Työn ensimmäinen osa valmistui vuoden 2016 lopussa, toinen osa toukokuussa 2017. Kytkinlaitoksen modernisointi varmistaa alueellista sähkönjakelua ja itse laitoksen käytettävyyttä.

Varakattilat vaihtoon vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana korvattiin varakattiloina toimineet 48 MW:n raskaanpolttoöljyn kattila sekä 20 MW:n sähkökattila uudella kevyenpolttoöljyn kattilalla, jossa on myös mahdollisuus käyttää polttoaineena kaasua. Uusi kattila otettiin tuotantokäyttöön loppuvuodesta 2015.

Kattilaa käytetään ns. vara- ja huippukattilana tehdasalueen prosessihöyryn tuotannossa sekä lisäkapasiteettina Oulun kaupungin kaukolämmön tuotannossa.

̶  Kattila muutosten avulla olemme vähentäneet päästöjä ja samalla parantaneet myös energiatehokkuutta.

Voimalaitoksen tuhkat kokonaan hyötykäyttöön

Laanilan Voima on tutkinut ja kehittänyt voimalaitostuhkien hyötykäyttöä yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa vuodesta 2000 lähtien. Tutkimustyötä on tehty mm. tuhkan käyttämistä lannoitteena ja maarakennusaineena sekä rakennusmateriaalina.

Lento- ja pohjatuhkaa syntyy Laanilan Voimassa vuosittain noin 10 000 tonnia. Vuodesta 2015 lähtien kaikki syntynyt tuhka on hyödynnetty lähialueiden maanrakentamisessa.

̶  Tuhkaa on käytetty mm. teiden ja terminaalien pohjarakenteissa sekä vanhojen, käytöstä poistettujen kaatopaikkojen pintarakenteissa, Törmänen kuvaa.