Sähkön ja lämmön tuotanto

 
 

Sähkön tuotanto 10,9 TWh, lämmön 3,2 TWh vuonna 2017

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaan. Vuonna 2017 Pohjolan Voima tuotti sähköä 10,9 terawattituntia* ja lämpöä 3,2 terawattituntia. Pohjolan Voiman sähkön tuotannon osuus oli noin 17 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä vuonna 2017.

Suomen sähkön kulutus vuonna 2017 oli 85,5 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 65,0 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti ennätykselliset 20,4 TWh. Vuonna 2017 sähkön kulutus nousi Suomessa 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden sähkön kulutus nousi 1,7 prosenttia ja muiden sektorien sähkön kulutus laski 0,7 prosenttia edellisvuodesta. Lasku johtuu edellisvuotta leudommasta talvesta.

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Vuonna 2017 Pohjolan Voiman sähkön tuotanto oli 10,9 terawattituntia* ja lämpöä 3,2 terawattituntia. Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti oli yhteensä 2653 megawattia (MW) vuoden 2017 lopussa. Pohjolan Voiman käytössä oleva lämmön tuotantokapasiteetti oli 1563 megawattia.

Vuonna 2017 vesivoimalla tuotettiin sähköä 1,8 TWh, joka on lähellä keskimääräisen vesivuoden tuotantolukemia. Selvästi keskimääräistä parempaan tuotantoon päästiin sateisen alkuvuoden ja kesän takia sekä voimalaitosten hyvän käytettävyyden ansiosta.

Pohjolan Voimalla oli lämpövoimatuotannossaan käytössä sähkön tuotantokapasiteettia yhteensä 1198 MW, josta lämmön ja sähkön yhteistuotantoa oli 575 MW ja lauhdetuotantoa eli sähkön erillistuotantoa 623 MW. Lauhdetuotantokapasiteetti sisältää PVO-Lämpövoima Oy:n lauhdevoimalaitokset (477 MW), joiden tuotannollinen toiminta on loppunut.

Yhteistuotantolaitokset tuottavat höyryä ja kaukolämpöä paikallisen teollisuuden ja yhdyskuntien tarpeisiin sekä lisäksi sähköä. Vuonna 2017 yhteistuotantolaitosten lämmön tuotanto oli 3,2 TWh (4,3 TWh vuonna 2016) ja sähkön tuotanto 1,4 (1,8) TWh. Lauhdevoimalaitoksissa tuotettiin sähköä 0,1 TWh (0,4 TWh). Lämpövoiman tuotannon laskuun ovat vaikuttaneet muun muassa alhaiset sähkön markkinahinnat, Kokkolan Voiman voimalaitoksen irtautuminen Pohjolan Voimasta sekä Porin Prosessivoiman voimalaitoksen vähentynyt lämmön tuotanto vieressä olevan tehdasalueen tulipalon pienentämän tarpeen vuoksi.

Ydinvoimatuotannossa tuotantovuosi oli kokonaisuudessaan hyvä, mutta jäi viime vuosia alhaisemmaksi suurten modernisointitöiden vuoksi. Muutostöiden ansiosta OL2-laitosyksikön nimellistehoa nostettiin vuodenvaihteessa 890 megawattiin (ennen 880 MW). Koko voimalaitoksen viime vuoden tuotantotulos oli 13,4 TWh. Pohjolan Voiman osuus tuotannosta oli 7,6 TWh. Laitosyksiköiden käyttökerroin oli 87,2 prosenttia. 

[*Tuotantovuosi-katsauksessa sähkön ja lämmön hankintamäärät ilmoitetaan Pohjolan Voiman omistusosuuksien mukaisesti, minkä vuoksi ne poikkeavat tilinpäätöksen konserniluvuista.]

 

 

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto 2017, 10,9 TWh

Sähkön tuotanto 2017, 10,9 TWh

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto-kapasiteetti 31.12.2017, 2 653 MW

Sähkön tuotanto-kapasiteetti 31.12.2017, 2 653MW

Pohjolan Voiman sähkön tuotanto energialähteittäin, TWh

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2017

 

 

Lisätietoja: Pohjolan Voiman sähkön tuotantokapasiteetti 31.12.2017