Vesivoima

 
 

Suomen sähköjärjestelmä tarvitsee vesivoimaa

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto Suomessa. Sillä tuotetaan yli puolet Suomen uusiutuvasta sähköenergiasta.

Erinomaisten säätöominaisuuksiensa puolesta vesivoimalla on Suomen ja koko Pohjoismaiden sähköjärjestelmässä erittäin merkittävä rooli. Vesivoimalaitoksia voidaan käynnistää, säätää ja pysäyttää muita voimalaitoksia nopeammin. Nykyinen vesivoima tasapainottaa sähkönkulutusta ja tuotantoa ja varmistaa suomalaisen sähköjärjestelmän toimivuuden.

Vuonna 2018 vesivoimalla tuotettiin 19 prosenttia Suomen omasta sähköntuotannosta. 

Vesivoima mahdollistaa siirtymisen päästöttömään energiajärjestelmään

Sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon kasvaessa tuotannon ja kulutuksen tasapainoa on entistä vaikeampaa hallita. Siksi vesivoiman merkitys on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi. Vaikka tulevaisuudessa sähkön kulutuksen joustot ja älyverkot tuovat uusia mahdollisuuksia järjestelmän tasapainottamiseen, vesivoimaa tarvitaan jatkossakin. Vesivoima mahdollistaa siirtymisen päästöttömään energiajärjestelmään ja muodostaa hyvän parin kasvavalle tuuli- ja aurinkovoimalle. Suomen sähköjärjestelmä tarvitsee vesivoimaa – nyt ja tulevaisuudessa.