Energiantuotannon peruspilareita

 
 

Nykyinen vesivoima on tehokasta, luotettavaa, ympäristön huomioon ottavaa ja pitkälle automatisoitua. Vesivoimalla tuotetaan suomalaista, uusiutuvaa sähköä hajautetusti ja erittäin toimintavarmasti.

Vesivoima on energiantuotantomme peruspilareita. Vesivoimalaitoksilla on kaikista voimalaitoksista pisin elinkaari, jopa yli sata vuotta. Säännöllisillä huolloilla, peruskunnostuksilla ja modernisoinneilla olemme saaneet vesivoimalaitokset vastaamaan uusinta, parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Vesivoima on myös hyötysuhteeltaan ylivoimainen tuotantomuoto sähkön tuotannossa: sen tehosta yli 90 % saadaan muutettua sähköksi. Se on kaikkein energiatehokkain sähkön tuotantomuoto.