Vesivoimalaitoksen elinkaaren hallintaan kuuluu omanlaisiaan töitä

 
 

Kierikin voimalaitoksen patosilta Iijoessa oli ajoittain helmi-maaliskuussa suljettuna luukkuhuoltojen takia. Luukkuhuollot ovat yksi osa vesivoimalaitoksen omaisuuden hoitoa ja elinkaaren hallintaa.

PVO-Vesivoiman Kierikin voimalaitoksen luukuille tehtiin talven aikana mittava perushuolto. Vuoden kuluessa tehdään lisäksi merkittäviä peruskunnostuksia kiinteistöjen tekniikkaan Isohaaran ja Raasakan voimalaitoksissa sekä peruskunnostusta Jumiskon tunnelivoimalaitoksella.

Luukkuhuollot, vesiteiden tarkastukset, siltaremontit ja kiinteistöjen kunnostukset kuuluvat vesivoimalaitoksissa tehtäviin, vuosittain suunniteltaviin töihin. Nämä ns. erillistyöt kehittävät ja ylläpitävät tuotantokoneistoja parhaalla mahdollisella tavalla, kustannustehokkaasti.

Luukku kerrallaan ylös

Kierikin voimalaitos valmistui Iijokeen 1960-luvulla.

‒ Luukkujen kunnon voi tarkastaa perusteellisesti vain ottamalla ne irti ja nostamalla ylös. Kierikissä luukut otettiin näin laajasti ylös nyt ensimmäistä kertaa, kertoo erillistöiden ja korjaustoiminnan asiantuntija Pasi Eilola PVO-Vesivoimasta.Patoluukkujen kunnon voi tarkistaa vain ottamalla ne irti ja nostamalla ylös. Kuva: Pasi Eilola

Pienempiä huoltotöitä on toki tehty vuosikymmenten mittaan.

‒ Meillä on seuranta, jonka perusteella tiedämme, mitkä luukuista ovat kunnostuksen tarpeessa. Siten pystymme priorisoimaan, mitkä ovat vuorossa seuraavina. Perushuollon perusteita ovat luukun ikä ja tietenkin sen kriittisyys.

Yhtiön vesivoimalaitoksilla on kaiken kaikkiaan noin sata teräsrakenteista luukkua, joten joka vuosi joitain niistä on huoltovuorossa.

Lujuustarkastus aina

Mitä Kierikin luukuille sitten tehtiin?

‒ Ensinnäkin lujuustarkastus, joka tehdään ylös nostetuille luukuille aina. Siten tiedetään tarkasti, tarvitaanko luukkuun vahvistuksia ja ennustetaan seuraavan huollon ajankohtaa.

‒ Luukuissa on useita ohjain- ja kantopyöriä. Niiden laakerit muutettiin huoltojen yhteydessä itsevoiteleviksi, mikä helpottaa myöhempiä huoltotoimia.Huollettu patoluukku lasketaan paikalleen Kierikissä. Kuva: Pasi Eilola

‒ Kaikki tiivisteet ja niiden kiinnitysmekaniikka uusittiin, samoin kauttaaltaan korroosiosuoja. Luukuthan ovat koko ikänsä veden alla, joten korroosiorasitus on varsin kova, Eilola selittää.

Urakka rivakasti läpi

Kierikissä luukkuhuolto alkoi viikolla 5 ja valmistui viikolla 13.

‒ Homma saatiin menemään nopeasti läpi, mikä oli erittäin hyvä. Luukkujen tehtävä on mahdollistaa vesiteiden saaminen tyhjäksi. Käytännössä ne myös suojaavat turbiinia, Eilola kuvaa.

Rivakka remontin läpivienti helpottaa myös lähistöllä kulkevia, sillä patosilta jouduttiin pitämään töiden takia ajoittain suljettuna. Kierikissä tilannetta helpotti vaihtoehtoinen reitti, kiertotie.

Välillä on pakko sulkea silta

‒ Patosilta oli pakko sulkea päiväksi, jotta isot nostotyöt voitiin tehdä. Tien sulkemisesta pyrittiin tiedottamaan sillan käyttäjille mahdollisimman hyvin: puhelimitse, tekstiviestein, lehti- ja tienvarsi-ilmoituksilla sekä Twitterissä, Eilola selvittää.Kierikin voimalaitoksen luukkuhuolto edellytti patosillan sulkemista ajoittain. Kuva: Pasi Eilola

Kun ympäristöön vaikuttavia töitä tehdään, niiden ajankohtia koetetaan mahdollisuuksien mukaan sovitella niin, että töistä olisi mahdollisimman vähän haittaa.

Turbiinit tarkastetaan pääsääntöisesti vesitiet tyhjinä

Vesivoimalaitosten turbiineihin liittyvien vesitiekäyntien kunto tarkastetaan aika ajoin, tyypillisesti 4‒6 vuoden välein. Näin voidaan paremmin ennustaa tulevan peruskorjauksen ajankohta.

‒ Turbiineista mitataan erilaisia asioita. Mittausten avulla määritellään, missä vaiheessa elinkaartaan turbiini on, ja onko siinä vaurioita. Alkavat vauriot voidaan korjata näiden tarkastusten yhteydessä. Esimerkiksi kavitaation aiheuttamaa syöpymää voidaan korjata hitsaamalla, Eilola konkretisoi.

Jokainen voimalaitos ja turbiini on yksilö, joka kuluu eri tavalla. Kuluminen on kiinni monesta tekijästä. Esimerkiksi siitä, miten konetta ajetaan, millaiset olosuhteet ja tarpeet kulloinkin ovat.

Paineputken kunnostus Jumiskossa keväällä

Jumiskon voimalaitokselle on suunniteltu keväälle pidempi tuotannon keskeytys. Sen aikana tehdään tarkastuksia ja pieniä kehitysprojekteja.

Kemijärvellä sijaitseva Jumisko on kallion sisään rakennettuun voimalaitos, jossa vesi ohjataan turbiinille 96 metrin putouksella tunneleita pitkin. Turbiinille tultaessa tunnelin loppuosa muuttuu teräsrakenteiseksi.

Kunnostustöiden yhteydessä mm. uusitaan tuon teräsputkiosuuden pintakäsittely.

‒ Työ on haastavaa, sillä kaikki tilat ovat kallion sisällä ja osin erittäin ahtaiksi osastoituja. Tutkimme keskeytyksen aikana koneistoa tarkemminkin ja selvitämme, mitä seuraavassa peruskunnostuksessa olisi tehtävä.