Turve ja ilmastotavoitteet

 
 

Pohjolan Voiman yhteistuotantolaitoksissa pääpolttoaineena on metsäenergia, jonka tuki- ja varapolttoaineena käytetään turvetta. Tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä. Parhaillaan laitoksemme selvittävät tarvittavia toimenpiteitä. Osassa laitoksista ollaan jo hyvässä vauhdissa.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Keinona tähän on ehdotettu veronkiristyksiä.

Turpeen käyttö vähenee kuitenkin markkinaehtoisesti ilman yhteiskunnan lisäohjaustakin.

Tässä juttusarjassa tuomme esiin turpeen käytön vähentämiseen tähtääviä tekoja ja näkemyksiä.

Nyt puhutaan turpeesta

Pohjolan Voiman tavoitteena on edelleen lisätä hiilidioksidineutraalin energian osuutta tuotannossaan.

– Vuonna 2019 jo 94 prosenttia tuotannostamme oli hiilineutraalia ja työ jatkuu. Ydinvoimalla ja vesivoimalla on meille tässä iso rooli, mutta toki myös sillä, mitä polttoaineita yhteistuotantolaitoksemme käyttävät, Pohjolan Voiman viestinnästä ja edunvalvonnasta vastaava johtaja Riitta Larnimaa sanoo.

– Meillä on selkeä suunnitelma turpeen käytön vähentämiseen. Tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineen rooliin vuoteen 2025 mennessä, jos markkinat tämän vain mahdollistavat. Olemme jo nyt merkittävissä määrin korvanneet turvetta puupolttoaineilla tuotantolaitoksissamme, Larnimaa kertoo.

Pohjolan Voiman turpeen käytön väheneminen

 

Jarmo Tervo blogissa: Turveratkaisuja pohditaan meilläkin päät sauhuten

Keskustelu turpeen käytön rajoittamisesta ja verokohtelusta käy kuumana. Myös me Pohjolan Voimassa pohdimme ja selvitämme päät sauhuten, millaisilla keinoilla edelleen vähennämme turpeen käyttöä.

Pohjolan Voiman teknologiasta ja projekteista vastaava johtoryhmän jäsen Jarmo Tervo

 

Hämeenkyrössä kierrätyspolttoaineet
avittavat turpeesta luopumista

Voimalaitoksella lisätään kierrätyspolttoaineiden osuutta ja vähennetään turpeen käyttöä.
Seuraavat vuosihuollot paljastavat, kuinka nopeasti turpeen osuutta pystytään vähentämään.

Heli Nevala, Hämeenkyrön Voima Oy

 

Laanilan Voima Oy:n biovoimalaitoksessa
biomassalla korvataan turvetta

Vielä vuonna 2008 Laanilan Voiman voimalaitoksilla turpeen osuus oli yli 75 prosenttia. Viime vuonna laitoksen käyttämästä polttoaineesta jyrsinturvetta oli enää 38,5 prosenttia.
Laanilan Voima on Pohjolan Voiman tytäryritys, joka on strategian mukaisesti vähentänyt turpeen energiakäyttöä koko viime vuosikymmenen ajan.

Pekka Törmänen, Laanilan Voima Oy

 

Rauman Biovoima on jo irtautunut turpeesta

Rauman Biovoiman yhteistuotantolaitoksessa turpeen käyttö on käytännössä jo historiaa.
Vuonna 2006 valmistunut voimalaitos on Suomessa ollut edelläkävijä puuperäisten polttoaineiden käytössä.

Rauman Biovoiman voimalaitos UPM Rauman tehdaslueella

 

Energia- ja metsäteollisuus vakuuttuneita

”IIman vero-ohjaustakin turpeen käyttö puolittuu”

– Mitään verotuksellista lisäkeinoa ei tarvita, jotta turpeesta voidaan luopua. Yksikään yritys ei enää laske tulevaisuuttaan fossiilisten polttoaineiden tai turpeen varaan, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä sanoo.

Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom puolestaan arvioi, että turpeen alasajon nopeuttaminen olisi karhunpalvelus metsäteollisuudelle – ja sitä kautta kansantaloudelle.

Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry (vas.) ja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry