Henkilöstö lukuina

 
 

Henkilöstötunnuslukuja 2016

Vuoden 2016 lopussa henkilömäärä oli 122, kun se vuoden 2015 lopussa oli 182 henkilöä. Työntekijätehtävissä toimivien henkilöiden määrä väheni vuodesta 2015 26 henkilöllä ja toimihenkilöi-den määrä 33 henkilöllä. Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä vuonna 2016 oli 23 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 22,9 prosenttia.

Henkilöstö yhtiöittäin 31.12.2016, yht. 122             

 

Henkilöstön määrä vuoden lopussa

Pääsääntöinen työaikamuoto on kokoaikatyö. Osa-aikaisia koko henkilöstöstä oli 5,7 prosenttia.

 

 Ikäjakauma 31.12.2016

Ikäjakauma 31.12.2016

Vakituisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2016 oli 45 vuotta (46 vuotta vuonna 2015). Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus vuonna 2016 oli 18,2 prosenttia (6,7 prosenttia vuonna 2015).

Työsuhteen pituus 31.12.2016                    

Työsuhteen pituus 31.12.2016