Henkilöstö lukuina

 
 

Henkilöstötunnuslukuja 2017

Vuoden 2017 lopussa henkilöstön määrä oli 106 (123 henkilöä vuonna 2016), joista määräaikaisessa työsuhteessa oli 12 henkilöä (1 henkilö). Henkilöstön määrä väheni edellisestä vuodesta vajaa 14 prosenttia lauhdetuotannon supistumisen vuoksi, mikä aiheutti toimintojen uudelleenjärjestelyjä myös konsernin emoyhtiössä. Työntekijätehtävissä toimivien henkilöiden määrä väheni 7 henkilöllä ja toimihenkilöiden määrä 10 henkilöllä. Määräaikaisten henkilöiden lukumäärä lisääntyi erityisesti PVO-Lämpövoiman voimalaitosten lopputöiden laadukkaan toteuttamisen turvaamiseksi. Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 26,6 (23) prosenttia.

Henkilöstö yhtiöittäin 31.12.2017, yht. 94, vakituiset henkilöt             

Henkilöstö yhtiöittäin

 

Henkilöstön määrä vuoden lopussa

Henkilöstön määrä vuoden lopussa

Pääsääntöinen työaikamuoto on kokoaikatyö. Osa-aikaisia koko henkilöstöstä oli 4,7 prosenttia.

 

 Ikäjakauma 31.12.2017

Ikäjakauma vuoden lopussa

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta (45 vuotta vuonna 2016). Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli 8,2 prosenttia (18,2 prosenttia vuonna 2016).

Työsuhteen pituus 31.12.2017                    

Työsuhteen pituus vuoden lopussa