Henkilöstö lukuina

 
 

Henkilöstötunnuslukuja 2018

Vuoden 2018 lopussa henkilöstön määrä oli 105 (106 henkilöä vuonna 2017), joista määräaikaisessa työsuhteessa oli 15 henkilöä (12 henkilö). Työntekijätehtävissä toimivien henkilöiden määrä väheni vuodesta 2017 kahdella henkilöllä ja toimi-henkilöiden määrä nousi yhdellä henkilöllä. Määräaikaisten henkilöiden lukumäärä johtuu erityisesti PVO-Lämpövoiman tarpeesta varmistaa voimalaitosten sulkemistöiden laadukas toteuttaminen. Naisten osuus vakituisesta henkilöstöstä oli 25,6 (26,6) prosenttia.

Henkilöstö yhtiöittäin 31.12.2018, yht. 90, vakituiset henkilöt             

Henkilöstö yhtiöittäin

 

Henkilöstön määrä vuoden lopussa

Henkilöstön määrä vuoden lopussa

Pääsääntöinen työaikamuoto on kokoaikatyö. Osa-aikaisia koko henkilöstöstä oli vuoden 2018 lopussa 3,8 %.

 

 Ikäjakauma 31.12.2018

Ikäjakauma vuoden lopussa

Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 44 vuotta (45 vuotta vuonna 2017). Henkilöstön kokonaisvaihtuvuus oli 13,3 prosenttia (8,2 prosenttia vuonna 2017).

Työsuhteen pituus 31.12.2018                    

Työsuhteen pituus vuoden lopussa