Opiskelijoille

 
 

Pohjolan Voima tarjoaa opiskelijoille ajoittain harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Voit hakea niitä avoimella hakemuksella. Kesätyöpaikkojen hakuaika päättyy yleensä maaliskuun loppuun mennessä.

Avoin hakemus harjoittelupaikkoihin

Pohjolan Voimalla ei ole varsinaisia harjoitteluohjelmia, mutta joitakin harjoittelupaikkoja on vuosittain tarjolla eri puolilla organisaatiota.

Voit hakea harjoittelupaikkoja avoimella hakemuksella

Voit ottaa yhteyttä Pohjolan Voimaan myös diplomi- tai lopputyöasioissa. Pohjolan Voimassa tehdään vuonna 2015-2016 opinnäytetöitä useista eri aiheista. Niistä on saatu eväitä tuotannossa kustannuksia aiheuttavien ongelmien ratkaisuun tai laitosten kehittämiseen. Aiheina ovat mm. savukaasupesurin lämmön talteenotto, savukaasujen loppulämpötilan hallinta, tuhkien tuotteistaminen hyötykäyttöön ja voimalaitoksen käytönaikaisen optimoinnin online-seuranta. Tekeillä on myös työhyvinvointiin liittyvä opinnäytetyö.

Kesä- ja harjoittelupaikkoja on tarjolla eri puolilla maata - sekä hallinnossa että muualla organisaatiossa. Työturvallisuusmääräykset rajoittavat kesätyön ja harjoittelupaikkojen tarjoamista voimalaitoksilla, sillä niillä työskenteleviltä edellytetään työturvallisuuskorttia.

Tietoja avoimista kesätyö- ja harjoittelupaikoista

Tietoja kesä- ja harjoittelutyöpaikoista löytyy avoimista työpaikoista.