Opiskelijoille

 
 

Pohjolan Voima tarjoaa opiskelijoille ajoittain harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Voit hakea niitä avoimella hakemuksella. Kesätyöpaikkojen hakuaika päättyy yleensä maaliskuun loppuun mennessä.

Avoin hakemus harjoittelupaikkoihin

Pohjolan Voimalla ei ole varsinaisia harjoitteluohjelmia, mutta joitakin harjoittelupaikkoja on vuosittain tarjolla eri puolilla organisaatiota.

Voit hakea harjoittelupaikkoja avoimella hakemuksella

Voit ottaa yhteyttä Pohjolan Voimaan myös diplomi- tai lopputyöasioissa. Aiemmista opinnäytetöistä on saatu eväitä tuotannossa kustannuksia aiheuttavien ongelmien ratkaisuun tai laitosten kehittämiseen. Aiheina ovat mm. savukaasupesurin lämmön talteenotto, savukaasujen loppulämpötilan hallinta, tuhkien tuotteistaminen hyötykäyttöön ja voimalaitoksen käytönaikaisen optimoinnin online-seuranta. Lisäksi on tehty myös työhyvinvointiin liittyvä opinnäytetyö.

Kesä- ja harjoittelupaikkoja on satunnaisesti tarjolla. Työturvallisuusmääräykset rajoittavat kesätyön ja harjoittelupaikkojen tarjoamista voimalaitoksilla, sillä niillä työskenteleviltä edellytetään työturvallisuuskorttia.

Tietoja avoimista kesätyö- ja harjoittelupaikoista

Tietoja kesä- ja harjoittelutyöpaikoista löytyy avoimista työpaikoista.