Pohjolan Voima työnantajana

 
 

Yhteiset arvot, taitavasti, rohkeasti, yhdessä, tukevat konsernistrategian toteuttamista ja määrittelevät yhteiset toimintatavat Pohjolan Voimassa.

Pohjolan Voiman arvot toteutuvat henkilöstön toiminnan lisäksi yhtiön rakenteissa ja johtamisessa, esimiestyössä sekä asiakkaiden ja kumppaneiden yhteistyössä.

Arvostamme

  • hyvää työilmapiiriä
  • avointa vuorovaikutusta
  • hyvää johtamista ja
  • luottamusta.Suomen innostavimmat

Haluamme varmistaa, että meillä on oikea määrä osaavia ja sitoutuneita henkilöitä toteuttamassa liiketoimintatavoitteitamme. Pohjolan Voima on haluttu ja hyvämaineinen työpaikka.

 

Ylläpidämme ja kehitämme osaamista

Pohjolan Voima tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuksia ylläpitää osaamistaan ja kehittää sitä. Sisäisiä koulutuksia toteutetaan vuosittain useista henkilöstön toivomista aiheista. Koulutuspäiviä henkilöä kohti oli vuonna 2019 keskimäärin neljä.

Hyvä perehdyttäminen varmistaa sen, että Pohjolan Voimassa osaavat henkilöt ovat oikeissa tehtävissä ja että jokainen voi kokea työssään onnistumisia.

Hyvällä henkilöstösuunnittelulla huolehdimme riittävästä osaamisesta.

Huolehdimme työturvallisuudesta

Työturvallisuus pyritään saamaan osaksi kaikkien työpäivää niin, että henkilöt kaikilla organisaatiotasoilla tiedostavat oman vastuunsa. Turvallisuushavaintoja ja vaaratilanneilmoituksia voi tehdä eri kanavia hyödyntäen. Voimalaitostyöpaikoilla on vaatimuksena työntekijöiden työturvallisuuskortti.

Työhyvinvointi on meille tärkeää

Työhyvinvointia tarkastellaan Pohjolan Voimassa johtamisen, osaamisen, työyhteisön ja terveyden näkökulmista. Työhyvinvointisuunnitelman lähtökohtia ovat strategia, lainsäädäntö sekä henkilöstön tarpeet ja toiveet, joita pyritään huomioimaan mahdollisimman monipuolisesti.

Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen tähdätään joustavilla työajoilla, etätyöllä ja tarkoituksenmukaisilla työvälineillä. Henkilöstön liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia tuetaan.

Työyhteisössä autamme toisiamme, jaamme osaamista ja sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin.