Töissä meillä

 
 

Miksi töihin Pohjolan Voimaan?

Pohjolan Voima on työntekijöitään arvostava työnantaja. Teemme työtä taitavasti, rohkeasti ja yhdessä.

Haluamme kehittää työympäristöä mahdollisimman kannustavaksi. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.

Yhteistoiminta henkilöstön kanssa on Pohjolan Voimassa tärkeää. Sitä toteutetaan päivittäisessä työskentelyssä. Vuorovaikutuksella ja vapaalla keskustelulla saadaan aikaan yhteisiä näkemyksiä työpaikasta ja tulevaisuudesta.

Vuorovaikutteista yhteistyötä henkilöstön kanssa

Henkilöstökyselyissä erityisesti lähiesimiehen ja lähimmän työyhteisön toiminta saavat erinomaista palautetta.  Hyvällä tasolla on myös oman työn päämäärien ja tavoitteiden selkeys. Henkilöstömme osallistuu aktiivisesti palautteen antamiseen. Henkilöstökyselymme vastausprosentti on reilusti yli 80 prosenttia.

 Työtä hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta

Pohjolan Voima myötävaikuttaa osaltaan energia-alan tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2017 Pohjolan Voiman sähkön tuotannon hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuus oli 92 prosenttia. Osuus nousi edellisistä vuosista ja saavutimme tavoitteemme, joka on ollut tuottaa yli 90 prosenttia sähköstä hiilidioksidineutraaleilla energialähteillä.