Töissä meillä

 
 

Miksi töihin Pohjolan Voimaan?

Pohjolan Voima on työntekijöitään arvostava työnantaja. Teemme työtä taitavasti, rohkeasti ja yhdessä.

Haluamme kehittää työympäristöä mahdollisimman kannustavaksi. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.

Yhteistoiminta henkilöstön kanssa on Pohjolan Voimassa tärkeää. Sitä toteutetaan päivittäisessä työskentelyssä. Vuorovaikutuksella ja vapaalla keskustelulla saadaan aikaan yhteisiä näkemyksiä työpaikasta ja tulevaisuudesta.

Vuorovaikutteista yhteistyötä henkilöstön kanssa

Henkilöstökyselyissä erityisesti lähiesimiehen ja lähimmän työyhteisön toiminta saavat erinomaista palautetta.  Hyvällä tasolla on myös oman työn päämäärien ja tavoitteiden selkeys. Henkilöstömme osallistuu aktiivisesti palautteen antamiseen. Henkilöstökyselymme vastausprosentti on reilusti yli 80 prosenttia.

 Työtä hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta

Pohjolan Voima myötävaikuttaa osaltaan energia-alan tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Määrätietoisilla investoinneilla Pohjolan Voiman hiilidioksidipäästöttömän tuotannon osuus nousee nykyisestä lähes 90 prosentista yli 90 prosenttiin lähivuosina.