Töissä meillä

 
 

Miksi töihin Pohjolan Voimaan?

Pohjolan Voima on työntekijöitään arvostava työnantaja. Teemme työtä taitavasti, rohkeasti ja yhdessä.

Haluamme kehittää työympäristöä mahdollisimman kannustavaksi. Henkilöstöpolitiikan tavoitteena on osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö.

Yhteistoiminta henkilöstön kanssa on Pohjolan Voimassa tärkeää. Sitä toteutetaan päivittäisessä työskentelyssä. Vuorovaikutuksella ja vapaalla keskustelulla saadaan aikaan yhteisiä näkemyksiä työpaikasta ja tulevaisuudesta.

Vuorovaikutteista yhteistyötä henkilöstön kanssa

Henkilöstökyselyissä erityisesti lähiesimiehen ja lähimmän työyhteisön toiminta saavat erinomaista palautetta.  Hyvällä tasolla on myös oman työn päämäärien ja tavoitteiden selkeys. Henkilöstömme osallistuu aktiivisesti palautteen antamiseen. Henkilöstökyselymme vastausprosentti on reilusti yli 80 prosenttia.

Vuoden 2018 henkilöstötutkimuksen mukaan 86 % henkilöstöstä koki Pohjolan Voiman kokonaisuudessaan hyväksi työpaikaksi. Henkilöstömme arvostaa Pohjolan Voiman hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä, osaamista ja avoimuutta muutoksille sekä joustavia työnteon käytäntöjä. 

 Työtä hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta

Pohjolan Voima myötävaikuttaa osaltaan energia-alan tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Vuonna 2018 nostimme tavoitettamme sähkön tuotannon hiilidioksidineutraalien energialähteiden osuudesta 95 prosenttiin. Vuonna 2018 osuus oli 87 prosenttia.