Kirjoittajat

 
 

Lauri Virkkunen

Lauri Virkkunen on Pohjolan Voima Oyj:n toimitusjohtaja.

Energiamurros muuttaa Suomen energiajärjestelmää nopeasti ja peruuttamattomasti

Torstaina 1. lokakuuta 2015 | Lauri Virkkunen

Aluksi lupaavia uutisia Olkiluodosta.

Teollisuuden Voima on kertonut valmistautuvansa Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön käyttöönottoon. Laitoksen käyttöautomaation tehdastestit ovat valmistuneet, ja automaatiokaappien asennukset ovat alkaneet Olkiluodossa. OL3:lle haetaan käyttölupaa keväällä 2016. Hakemuksen käsittelyn ja luvan myöntämisen jälkeen aloitetaan ydintekninen käyttöönotto. Laitostoimittajan ilmoituksen mukaan OL3 aloittaa sähköntuotannon vuoden 2018 lopussa.

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Odotamme yli vaalikausien ulottuvaa energiapolitiikkaa

Keskiviikkona 4. syyskuuta 2013 | Lauri Virkkunen

Energiatulevaisuus näyttää nyt poikkeuksellisen sumuiselta. Eteneekö EU:n sähkömarkkinaintegraatio vai palataanko takaisin kansallisiin ratkaisuihin? Säilyvätkö investoinnit markkinaehtoisina vai nojautuvatko ne tukieuroihin? Löytyykö EU:ssa yhteisymmärrys vain yhdestä ohjauskeinosta? Entä mikä arvo annetaan monipuoliselle energiantuotannolle?

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Veroja vai lisää työtä?

Maanantaina 29. lokakuuta 2012 | Lauri Virkkunen

Suomi tarvitsee lisää työtä ja hyvinvointia tuovia investointeja. Energia-alalla investointipotentiaalia on jatkossakin. Niiden maaliin saaminen pitäisi olla myös päätöksentekijöiden tavoitteena. Nyt jos koska päätöksentekijöiden pitää päätöksillään varmistaa yrityksille kannustava ja vakaa toimintaympäristö. Suomella ei ole varaa päätöksiin, jotka vaarantavat investoinnit. Suunnitelmista verottaa hiilidioksidivapaata vesi- ja ydinvoimaa ns. windfall-verolla pitää luopua.

Yksinomaan Pohjolan Voimalle windfall-veron kustannus olisi karkeasti arvioiden vuosittain 40-80 miljoonaa euroa. Se on samaa suuruusluokkaa kuin yhden bioenergiaa käyttävän voimalaitoksen rakentamiskustannus. Hämeenkyrössä vastikään valmistuneen bioenergialaitoksen kustannus oli 50 miljoonaa euroa. Vaasan Vaskiluotoon nousevan maailman suurimman biokaasuttimen rakentaminen maksaa noin 40 miljoonaa euroa. Vesivoiman monivuotisen perusparannusohjelmamme kustannus on sekin noin 50 miljoonaa euroa.

Noin kymmenessä vuodessa Pohjolan Voima on rakentanut yhteensä 15 biovoimalaitosta, siis kutakuinkin yhden laitoksen joka vuosi. Yhteensä olemme investoineet hiilidioksidivapaaseen tuotantoon lähes neljä miljardia euroa. Tästä uusiutuvan vesi- ja bioenergian osuus on noin 1,5 miljardia euroa.  

Investoinneillamme olemme osaltamme kantaneet vastuuta Suomen menestymisestä. Tuottamalla osakkaillemme sähköä ja lämpöä olemme tuoneet työtä ja hyvinvointia koko Suomelle. Hiilidioksidivapaan tuotantomme osuus nousee nykyisestä noin 70 prosentista 90 prosenttiin lähivuosien aikana. Panoksemme myös uusiutuvan energian tavoitteen toteuttamisessa on huomattava.

Mikäli windfall-vero otetaan käyttöön, yrityksellemme tuleva kustannus vyöryy osakkaillemme. Lisälasku heikentää teollisuusosakkaidemme menestymisen mahdollisuuksia. Myös kuluttajat saisivat oman osansa, sillä sähköyhtiöosakkaamme joutuisivat nostamaan sähkön hintaa tai vähentämään tuloutustaan kuntaomistajilleen. Välillisesti valtio häviäisi enemmän kuin saisi hyötyä verotuloista.

Lauri Virkkunen

toimitusjohtaja

Kommentoi