Kirjoittajat

 
 

Riitta Larnimaa

Riitta Larnimaa on Pohjolan Voima Oyj:n viestinnästä ja edunvalvonnasta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Ilman hyvää mainetta ei ole toimintaedellytyksiä

Maanantaina 19. maaliskuuta 2018 | Riitta Larnimaa

Joka toinen vuosi selvitämme sidosryhmiemme suhtautumista Pohjolan Voimaan. Selvityksessä kysymme, millaisena sidosryhmämme näkevät roolimme yhteiskunnassa ja miten olemme onnistuneet yhteydenpidossamme keskeisimpiin sidosryhmiimme. 

Kohdistamme kyselyn energia-alan vaikuttajille: energia-asioiden kannalta keskeisimpien ministereiden taustajoukoille ja eduskunnan valiokunnille, eduskuntaryhmien kanslioiden avainhenkilöille, ministeriöiden virkamiehille, tutkijoille, medialle ja etujärjestöille. Viime vuoden lopulla tehdyssä selvityksessä saimme vastaukset reilulta sadalta energia-alan vaikuttajalta. Tälläkin kertaa vastausprosentti kyselyymme oli huima 31 %.

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Pelkkä peukuttaminen ei riitä

Keskiviikkona 14. helmikuuta 2018 | Riitta Larnimaa

Energia-alan vaikuttajat peukuttavat markkinaehtoista energiajärjestelmää, päästökauppaa ohjauskeinona, päällekkäisestä ohjauksesta eroon pääsemistä, kotimaista sähkön tuotantoa ja säätövoimaa, lämmön ja sähkön yhteistuotantoa sekä vesivoimaa. Sen sijaan peukku kääntyy alaspäin kiertäville sähkökatkoille ja energiajärjestelmän ohjaamiselle tuilla ja veroilla. Tämä käy ilmi Aula Researchin Pohjolan Voimalle tekemän energia-alan vaikuttajien ajatuksia selvittäneen kyselyn tuloksista.

 So far so good. Entä miltä näyttää todellisuus?

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Ilman vesivoimaa ei ole tuuli- tai aurinkovoimaa

Maanantaina 11. joulukuuta 2017 | Riitta Larnimaa

Vesivoima on välttämätön osa suomalaista energiajärjestelmää. Se tuottaa vuosittain merkittävän osan Suomessa käytetystä sähköstä. Se on myös tärkein uusiutuvan sähkön tuotantomuoto. Vesivoima ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä, se on tehokasta, kotimaista ja hajautettua. Ennen kaikkea sitä voidaan helposti säätää tarpeen mukaan, mikä on välttämätöntä sääriippuvaisten aurinko- ja tuulivoiman määrän kasvaessa. Suomen sähköjärjestelmä olisi vaikeuksissa, jos vesivoiman määrä vähenisi.

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja päästövähennykset ovat johtaneet Suomessa tilanteeseen, jossa tukijärjestelmän avulla investoinnit aurinko- ja tuulivoiman ovat kasvaneet merkittävästi. Uusien energiamuotojen innostuksen keskellä on kuitenkin hyvä muistaa energiantuotannon mittakaava ja perusperiaatteet.

Kommentoi | 2 kommenttia Lue koko kirjoitus

Sähköä riittää, tehoa ei

Torstaina 20. lokakuuta 2016 | Riitta Larnimaa

Suomen hallitus tekee linjauksia energia- ja ilmastostrategiasta loppuvuoden aikana. Odotukset ovat suuret. Viime kädessä hallitus on vastuussa sähkön toimitusvarmuudesta Suomessa.

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Voimalaitosten kiinteistöveron korotus rankaisisi kotimaista, hiilidioksidivapaata tuotantoa

Perjantaina 14. elokuuta 2015 | Riitta Larnimaa

Valtiovarainministeriö esittää voimalaitosten kiinteistöverojen nostamista vuoden 2016 alusta. Veron korotus on vastoin hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Se rankaisee lähinnä kotimaista uusiutuvaa sekä kotimaista hiilidioksidivapaata energiantuotantoa.

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Kotimainen säätövoima on ykkösvaihtoehto

Torstaina 8. toukokuuta 2014 | Riitta Larnimaa

Suomessa tuntuu vallitsevan vahva yhteisymmärrys siitä, että tarvitsemme lisää perusvoimaa ja lisää säätövoimaa. Omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat näitä tukevia vahvoja perusteluja. Säätövoimassa kotimaisen säätövoiman lisääminen peittoaa kysynnän joustamisen ja tuontienergian. Vastaukset ovat pitkälti samoja, kysyttiin asiaa sitten kansaedustajilta, poliittisilta taustavaikuttajilta, etujärjestöiltä, ministeriöiden virkamiehiltä tai tutkimuslaitoksilta. Myöskään puolueiden välillä ei hirveän suuria painoseroja asioissa näytä olevan. Tältä pohjalta luulisi olevan varsin helppoa tehdä energiapolitiikkaa koskevia päälinjauksia. 

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Windfall-vero hyydyttäisi investoinnit

Torstaina 28. helmikuuta 2013 | Riitta Larnimaa

"Esitämme, että valtioneuvosto lopettaa windfall-veron valmistelun ja siten tukee Suomen kilpailukykyä ja investointiedellytyksiä." Näin päättyy windfall-veroa koskeva kannanotto, jonka 12 merkittävää työnantaja- ja työntekijäjärjestöä luovuttivat helmikuussa pääministeri Kataiselle.

Kommentoi Lue koko kirjoitus

Rohkeasti eteenpäin

Tiistaina 12. kesäkuuta 2012 | Riitta Larnimaa

Pohjolan Voimalla on aina ollut rohkeutta tehdä päätöksiä, jotka ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Vuosikymmeniä käytössä olevia paljon pääomia sitovia investointeja ei voi tehdä yksinomaan ajan trendien mukaan. On tutkittava uutta, tunnusteltava herkällä korvalla ympäröivää maailmaa ja tehtävä rohkeita ratkaisuja. Kun päätös on tehty, on uskottava siihen ja elettävä sen kanssa vuosikymmeniä eteenpäin.

Kommentoi Lue koko kirjoitus