Blogikirjoitus

 
 

Teollisuus ei tarvitse lisää sääntelytaakkaa

28.3.2013 12.30 | Rea Oikkonen

Teollisuuslaitosten päästöjä rajoittavan ns. IE-direktiivin täytäntöönpano edellyttää lämpövoimatuotannossa mittavaa luvitusrumbaa, jotta luvat ovat IE-direktiivin mukaiset vuonna 2016. Pohjolan Voiman pitää luvittaa yhteensä 15 lämpövoimalaitosta. Suuria polttolaitoksia koskeva asetus (96/2013) on jo direktiivin mukainen, mutta ympäristölupiin liittyvät siirtymäsäännökset ovat vasta tulossa ympäristösuojelulakiin.


 

Kiire on huono isäntä

Lain valmistelun kannoilla kummittelevan kiireen varjolla lakiin on tulossa suuria uusia kansallisia asioita, joilla ei ole mitään tekemistä IE-direktiivin kanssa. Näin ei lainvalmistelussa pitäisi toimia. Lain uudistamishankkeen ensimmäisessä vaiheessa olisi tullut keskittyä laajemmin IE-direktiivin toimeenpanoon ja vasta avata keskustelu kansallisista kysymyksistä. Isommista linjoista, jotka koskevat ympäristönsuojelulain luonteen muuttamista tulisi tehdä laajempaa harkintaa, eikä runnoa niitä lakiin kiireellä.  Esimerkiksi luonnonarvo-käsite herättää keskustelua myös Energiateollisuuden Energiaa! -blogissa.

Energia- ja materiaalitehokkuuden säätely on tulossa ympäristönsuojelulakiin nykyistä huomattavasti laajemmin. Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano on käynnistynyt ja materiaalitehokkuuden kansallisen ohjelman laatiminen on aloitettu. Miksi säädellä direktiivin vaatimustasoa tiukemmin, ennen kuin asiaa on tutkittu ja pohdittu harkiten? Ympäristönsuojelulain uudistamishanke on jo asettamiskirjeessään kerrottu kaksivaiheiseksi, joten nämä kansalliset kysymykset tulisi nyt viimeistään siirtää tarkemman harkinnan alle uudistuksen toiseen vaiheeseen.

Jouheutta lupaprosesseihin, lisäsäätelylle ei tarvetta

Sähkön ja lämmön tuottajalle on ympäristöluvituksen näkökulmasta tärkeää se, että lainsäädäntö antaa selkeät perusteet, joilla pystymme arvioimaan, millä toimenpiteillä esimerkiksi päästörajoihin on mahdollista päästä. Luonnonarvojen tuominen ympäristönsuojelulakiin murentaa lain ennakoitavuuden ja luo yritysten oikeusturvaan ja - varmuuteen aukkoja.

Lakiluonnos lisää paljon toimijan selvitysvelvoitteita. Odotuksemme on, että lupaprosessien keventämisen suhteen mietittäisiin myös sitä, miten prosessia voidaan jouhevoittaa niiden kannalta, joilta lupavelvollisuutta ei voida poistaa. Lain uudistamisen yhteydessä tulisi tarkoin pohtia mahdollisuuksia karsia hallinnon päällekkäisyyttä ja lupaviranomaisten työkuormaa lupaprosessin aikana. Teollisuus ei tarvitse lisää sääntelytaakkaa.

Ei kommentteja "Teollisuus ei tarvitse lisää sääntelytaakkaa"

Kommentoi "Teollisuus ei tarvitse lisää sääntelytaakkaa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.