Blogikirjoitus

 
 

Turvetta tarvitaan - bioenergialaitoksissakin

30.4.2013 8.30 | Juha Kouki

Mennyt talvi oli turvetta polttoaineenaan käyttävien voimalaitosten kannalta ongelmallinen. Turvetuotanto jäi viime kesänä selvästi normaalia vähäisemmäksi, ja turpeesta on ollut pulaa. Kun etenkin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa kaukolämpöä ja höyryä on kuitenkin tuotettava, korvaavan polttoaineen löytäminen on monille laitoksille ollut polttava kysymys.


Turvepulassa kivihiilen käyttö kasvaa

Viime kesänä turvetuotanto jäi vajaaseen puoleen tavoitteesta. Pitkään käytössä olleilla, mataloituneila turvesoilla sään aiheuttamat ongelmat kärjistyvät ja tuotanto kärsii helposti.

Ne voimalaitokset, joissa kivihiili on osa polttoainevalikoimaa, selviävät turvepulasta lisäämällä kivihiilen käyttöä. Konsulttiyhtiö Pöyryn Bioenergia ry:lle tekemän selvityksen mukaan tänä vuonna kivihiili ja muu tuontienergia korvaavat yhteensä lähes 85 prosenttia turvepulasta.

Kaikilla laitoksilla kivihiili ei kuitenkaan sovellu polttoaineeksi, jolloin tilanteeseen on jouduttu sopeutumaan hankkimalla kalliimmalla muuta saatavilla olevaa polttoainetta. Huonoimpana vaihtoehtona on jopa jouduttu tuotannon rajoituksiin. Kaikille turvetta käyttäville voimalaitoksille turvepula näkyy tänä vuonna joka tapauksessa kasvaneina polttoainekustannuksina.

Myös Pohjolan Voiman monia polttoaineita polttoainevalikoimassaan hyödyntävillä laitoksilla turvetta on korvattu kivihiilellä. Joillakin Pohjolan Voiman sähköä ja lämpöä tuottavilla bioenergiavoimalaitoksilla turvetta on voitu osin korvata lisäämällä puuperäisten polttoaineiden käyttöä. Odottamaton lisäpuupolttoaineen käyttö on johtanut siihen, ettei puupolttoaine ollut vielä ehtinyt kunnolla kuivuakaan.

Kotimainen turve suojaa bioenergiakattiloita vaurioilta

Mihin turvetta sitten bioenergialaitoksissakin edelleen tarvitaan? Miksi turpeen käyttöä ei korvata kokonaan puuenergialla? Bioenergiaa pääpolttoaineenaan käyttävät voimalaitokset tarvitsevat rinnalleen tasalaatuisemman ja polttoainekokonaisuutta tasapainottavan täydentävän polttoaineen, joka estää metsäpolttoaineiden aiheuttamaa korroosiota kattiloissa. Jos turvetta tai sen sijaan kivihiiltä ei poltettaisi täydentävänä polttoaineena bioenergiavoimalaitoksissa, kattiloiden suojaamiseksi, niihin pitäisi syöttää suojaavia kemikaaleja.

Suomeen on rakennettu paljon bioenergiavoimalaitoksia, joilla on myös lisätty energiantuotannon omavaraisuutta. Bioenergialaitosten hyvä toiminta edellyttää täydentävän polttoaineen käyttöä. Turve on tähän hyvä, kotimainen vaihtoehto, jota tarvitaan myös jatkossa.

Juha Kouki
johtava asiantuntija, Pohjolan Voima Oyj

Ei kommentteja "Turvetta tarvitaan - bioenergialaitoksissakin"

Kommentoi "Turvetta tarvitaan - bioenergialaitoksissakin"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.