Blogikirjoitus

 
 

Energiatehokas vesivoima edistäisi myös tulvasuojelua

14.6.2013 13.13 | Pertti Pietinen

Vesivoima on hyvin energiatehokas, kotimainen ja uusiutuva sähkön tuotantomuoto. Se soveltuu erinomaisesti jatkossa yhä enemmän tarvittavan säätövoiman tuottamiseen. Kun tärkeimmät nykyisten vesivoimalaitosten tehostamistoimet on jo tehty, vesivoimaa voidaan merkittävästi lisätä vain tulvavesiä varastoimalla. Se edistäisi myös tulvasuojelua.


Vesivoimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja vesi on päästötön, uusiutuva energianlähde. Vesivoiman tuotanto ei myöskään tarvitse yhteiskunnan tukea kannattaviin investointeihin. Vesivoimalaitokset voidaan nopeasti ottaa tuotantoon tarpeen mukaan ja ne soveltuvat siten erittäin hyvin sähkön vuorokausittaisen tuotannon ja kulutuksen välisen tasapainon ylläpitämiseen, säätövoiman tuotantoon.

Säätövoiman tarve kasvaa

Suomi tarvitsee jatkossa yhä enemmän säätövoimaa. Kasvavan tuulivoimatuotannon myötä sähköverkkoon tulevan vaihtelevan tuotannon määrä lisääntyy. Samalla säätöön kykenevää perinteistä lauhdevoimatuotantoa poistuu käytöstä. Ruotsin ja Norjan vesivoimatuotannon kysyntä kasvaa Euroopassa, mikä vähentää todennäköisesti säätösähkön tuontimahdollisuuksia Suomeen. Meidän onkin varmistettava kotimaisen säätösähkön riittävä saatavuus.

Nykyisen vesivoiman tehonkorotukset on jo tehty

Mistä saada lisää säätövoimaksi soveltuvaa vesivoimaa? Yhteiskunnan edellyttämä nykyisten vesivoimalaitosten tehostaminen modernisoinneilla on suurimmaksi osaksi jo tehty. Pohjolan Voima sai tänä keväänä toistaiseksi päätökseen mittavan Iijoen vesivoimalaitostensa perusparannusohjelman. Vuodesta 2005 alkaen ohjelman aikana on peruskunnostettu neljä Iijoen laitosta, yhteensä kahdeksan konetta. Joen uomaa muuttamatta on kyetty voimalaitostekniikkaa modernisoimalla lisäämään laitosten tehoa 20 megawattia. Samalla on parannettu niiden ympäristöystävällisyyttä, kun uusien vettä voiteluaineenaan käyttävien laitteiden myötä öljyvahinkoriski käytännössä eliminoitiin. Nykyisten laitosten energiantuotantoa voitaisiin perusparannusten jälkeen merkittävästi lisätä vain varastoimalla voimalaitosten ohi meneviä tulvavesiä myöhempää energiatarvetta varten.

Keväisin tulva-aikana noin 20 prosenttia Pohjolan Voiman voimalaitoksille virtaavasta vedestä joudutaan juoksuttamaan voimalaitoskoneiden ohi. Näin menetetään merkittävä osa vesienergiasta, ja samalla energiatehokkuus heikkenee.

Tulvavesien hyödyntäminen energiaksi vähentäisi tulvavaaraa

Kulunut kevät toi keskusteluun jälleen tulvasuojelun tärkeyden. Jos tulvissa voimalaitosten ohi juoksutettava vesienergia voitaisiin ottaa talteen ja hyödyntää silloin, kun sähkön tarve on suurimmillaan, saataisiin paitsi paljon lisää tarvittavaa säätövoimaa, myös edistettäisiin merkittävästi tulvasuojelua. Tulvahuiput pienenisivät ja voimalaitosten läheisyydessä sijaitsevien tulvavaara-alueiden riskit käytännössä häviäisivät.

Energiatehokkuuden näkökulmasta tulvissa menetetään merkittävät määrät puhdasta ja uusiutuvaa vesisäätövoimaa. Vesivoimalaitosten energiatehokkuutta voitaisiin selvästi parantaa vesivarastojen avulla, ja samalla ratkaista tulvasuojelun ongelmia. Näin tulvasuojelu voitaisiin hoitaa ilman yhteiskunnan rahallista panosta, yritysten kustantamana.

Pohjolan Voiman juuret ovat vesivoimassa. Tämä vuosi on Pohjolan Voiman 70. toimintavuosi. Kerromme vuoden aikana lisää vesivoimasta ja muista tuotantomuodoistamme ja nostamme esiin tarinoita ja kuvia 70. toimintavuodesta kertovalla sivustollamme. Tutustu sivustoon verkkosivuillamme https://www.pohjolanvoima.fi/70toimintavuotta

Pertti Pietinen
Toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy

2 kommenttia "Energiatehokas vesivoima edistäisi myös tulvasuojelua"

Antti Keski-Nirva 18.6.2013 10.16

Säännöstelyaltaan virkistyskäyttöllä on myös oma merkityksensä paikkakunnalle

Pekka Jurvelin 4.1.2014 7.03

Jotkut asiat eivät muutu. Kollajan altaan myötä katoaisi Pohjois-Pohjanmaan ainoa jäljellä virtaava vapaan suurjoen koskijakso. Kävisi yhä mahdottomammaksi lohen palautus Iijokeen. Hienoin sivujoki Livojoki erotettaisiin virran yhteydestä. Ihmisiä on kiusattu altaan uhkalla vuosikymmeniä. PVO osoittaisi ympäristömieltään luopumalla jokivarren väkeä jakavasta ja vihaa herättävästä ja kaikkiaan tolkuttomasta allashankkeesta ja investoimalla loheen ja meritaimenen paluuseen ja voisi näin tuottaa todellista ekoenergiaa.

Kommentoi "Energiatehokas vesivoima edistäisi myös tulvasuojelua"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.