Blogikirjoitus

 
 

Kestävyys on teollisen toiminnan perusta

11.12.2013 13.39 | Stefan Sundman

Suomalainen metsäteollisuus on historiansa suurimmassa murroksessa. Murroksesta on kuoriutumassa monipuolinen biotalouden suunnannäyttäjä, joka kantaa vastuunsa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Metsäteollisuuteen on syntymässä paljon uutta liiketoimintaa ja biotalouden innovaatioita. Näistä innovaatioista hyötyvät sekä yritykset itse että myös koko kansatalous.

”Suomi elää puusta” lienee jo vanha sanonta, muttei ikä sitä huonommaksi tee. Se on edelleenkin totta. Aikanaan Suomessa puusta tehtiin tervaa ja sorvattiin lankarullia. Tänään jalostetaan sahatavaraa, vaneria, sellua, paperia, kartonkia, lämpöä ja sähköä. Jatkossa puun jalostus monipuolistuu entisestään. Suomessa voidaan jalostaa myös esimerkiksi puuperäisiä biopolttoaineita, biofibrillejä ja biokemikaaleja.


 

Kun aikanaan Lappeenrannassa sorvattiin puusta lankarullia, syntyi sivutuotteena paljon lastuja, joille myös piti keksiä käyttöä. Lastuista ryhdyttiin keittämään sellua ja näin syntyi taas uutta teollista toimintaa. Ensi vuoden aikana Lappeenrannan vanhan lankarullatehtaan vieressä käynnistyy UPM:n uusi biojalostamo, jossa tuotetaan liikennekäyttöön ilmastoystävällistä uusiutuvaa dieseliä. Raaka-aineena laitos käyttää sellutehtaiden tähteenä syntyvää mäntyöljyä.

Tämä on hyvä esimerkki Suomen puunjalostusteollisuuden jatkuvasta kehityksestä ja samalla hyvä osoitus Suomen mahdollisuuksista olla biotalouden kehityksen kärjessä. Biotalouden ydin on uusiutuvien materiaalien, kuten puun kestävässä käytössä. Johtavana ajatuksena on biomassan tehokas käyttö ja korkea jalostus uusiutuviksi ja kierrätettäväksi tuotteiksi.

EU:n uusiutuvan energian 2020 -tavoitteet perustuvat suurelta osin uusiutuvan biomassan hyödyntämiseen energian tuotannossa. Suomikin nojaa uusiutuvan energian suunnitelmassaan voimakkaasti puuhun. Samalla tavoitteen saavuttaminen on sitä kauempana mitä suurempia epävarmuustekijöitä biomassan hyödyntämiselle asetetaan. Yksi esimerkki tästä kehityksestä on EU:n suunnitelma ehdottaa erillisiä kriteerejä biomassan kestävyydelle siinä tapauksessa, että sitä hyödynnetään lämmön tai sähkön tuottamiseen.

Suomella on pitkät perinteet kestävästä metsänhoidosta ja metsätaloudesta. EU:n suunnitelmien toteutuessa määrääväksi tekijäksi tulisikin puusta valmistettava lopputuote eikä raaka-aine, jota on käytetty kestävästi olemassa olevissa tuotteissa jo vuosikymmeniä. Ei ole kestävää, että metsätaloudelle ja yksittäisille puille asetetaan erillisiä vaatimuksia sen mukaan mitä lopputuotetta puusta valmistetaan. Samasta rungosta kun tehdään taloja, lehtiä, pakkauksia ja energiaa.

Tavoitteena tulisikin olla, että metsänhoidolle ja puunkorjuulle sovelletaan samoja kestävyysvaatimuksia riippumatta siitä, mikä lopputuote puusta jalostetaan. Toivottavaa olisi myös, että kestävän metsätalouden pitkään käytössä olleet periaatteet ja käytännöt otetaan lähtökohdaksi, eikä pyörää lähdetä keksimään uudelleen. Kaikki tämä on tietysti helpommin Suomessa sanottu kuin Brysselissä tehty.

Biomassaa hyödyntävän teollisuuden tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Uutta liiketoimintaa ei tosin voi luoda, ellei olemassa oleva liiketoiminta ole kyllin kilpailukykyistä rahoittamaan tuotekehitystä ja investointeja uusiin innovaatioihin.

Vientitulot luovat perustan hyvinvoinnillemme, koska ne tuovat rahaa kansantalouteemme. Jos kansalliset menomme ovat suuremmat kuin tulomme, on vientiteollisuudelle varmistettava kilpailukykyinen toimintaympäristö johdonmukaisella ja kannustavalla teollisuuspolitiikalla. Valtion on pystyttävä rohkaisemaan investointeja erityisesti taantumassa, sillä ne parantavat merkittävästi Suomen asemaa noususuhdanteen kohdatessa.

Kun kestävyys- ja vastuukysymyksiä tarkastellaan, on hyvä muistaa, että niillä on kolme ulottuvuutta; ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Teollisuudelle on itsestään selvää, että näistä jokaisesta pidetään hyvää huolta tänään ja myös tulevaisuudessa.

Stefan Sundman
Sidosryhmäjohtaja
UPM Energy

Ei kommentteja "Kestävyys on teollisen toiminnan perusta"

Kommentoi "Kestävyys on teollisen toiminnan perusta"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.