Blogikirjoitus

 
 

Kotimainen säätövoima on ykkösvaihtoehto

8.5.2014 9.50 | Riitta Larnimaa

Suomessa tuntuu vallitsevan vahva yhteisymmärrys siitä, että tarvitsemme lisää perusvoimaa ja lisää säätövoimaa. Omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat näitä tukevia vahvoja perusteluja. Säätövoimassa kotimaisen säätövoiman lisääminen peittoaa kysynnän joustamisen ja tuontienergian. Vastaukset ovat pitkälti samoja, kysyttiin asiaa sitten kansaedustajilta, poliittisilta taustavaikuttajilta, etujärjestöiltä, ministeriöiden virkamiehiltä tai tutkimuslaitoksilta. Myöskään puolueiden välillä ei hirveän suuria painoseroja asioissa näytä olevan. Tältä pohjalta luulisi olevan varsin helppoa tehdä energiapolitiikkaa koskevia päälinjauksia. 


Johtopäätökset perustuvat Pohjolan Voiman Aula Research Oy:llä talvella 2014 teettämän tutkimuksen tuloksiin. Tutkimukseen vastasi lähes 140 energiapolitiikan vaikuttajaa eduskunnasta, ministeriöistä, etujärjestöistä, tiede- ja tutkimusorganisaatioista sekä mediasta. Tutkimuksen vastausprosentti oli huima 43%. Se on paljon aikana, jolloin sähköpostiin kilahtaa päivittäin erilaisia kyselyjä.

Vastausinnokkuus kuvannee sitä, että energia-asiat puhuttavat. Ainakin puhuttivat tutkimuksen kattamat alueet: perusvoiman ja säätövoiman tulevaisuuden tarpeet sekä vesivoiman määrän lisääminen. Tutkimuksen päätulokset olivat kiteytetysti seuraavat:

Tahto energiantuotannon omavaraisuuteen on vahva

Suurin osa (92 %) vastaajista oli täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että Suomen tulisi olla omavarainen energiantuotannossa. Kaikki vastaajaryhmät pitivät asiaa tärkeänä, kaikkein tärkeimpänä sitä pitävät poliittiset vaikuttajat.

Säätövoiman tarpeen kasvun tunnistaa 93 % vastaajista

Vastaajista 78 % näkee, että perusvoimaa tarvitaan merkittävästi tai jonkin verran lisää. Säätövoiman osalta tarpeen nähdään olevan vielä tätäkin suurempi: vastaajista 34 % uskoo säätövoiman tarpeen lisääntyvän merkittävästi ja 57 % jonkin verran. Myöskään tässä kysymyksessä vastaajaryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja.

70 % vastaajista peräänkuuluttaa kotimaisen säätövoiman määrän kasvattamista

Kysyttäessä millä keinoin Suomessa tulisi ensisijaisesti varautua sähkön tuotannon ja kysynnän vaihteluihin, valtaosa vastaajista (70 %) suosii kotimaisen säätövoiman lisäämistä. Sitä pidetään tärkeänä ennen kaikkea omavaraisuuden, huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden takia. Lisäksi monet vastaajat muistuttivat, että säätövoiman lisääminen auttaa tasoittamaan hintavaihteluja ja hillitsemään kokonaiskustannuksia. Monet vastaajista myös painottivat, että mikään keino ei yksin riitä, vaan tuotannon ja kysynnän vaihteluihin varautumisessa tarvitaan useiden keinojen sopiva yhdistelmä.

Vesivoiman lisäämiskeinoina tehon korotukset ja varastoaltaat

Entä vesivoiman lisääminen? Valtaosa vaikuttajista (73 % kaikista vastaajista) on sitä mieltä, että vesivoiman määrää Suomessa tulisi lisätä. Noin neljäsosa vastaajista (24 %) pitää vesivoiman määrän nykyistä tasoa sopivana. Kaikissa vastaajaryhmissä suurin osa vastaajista haluaisi lisätä vesivoiman määrää. Se, että avoimissa vastauksissa tärkeimpänä keinona (43 %) vastaajat pitivät tehon korotuksia olemassa olevissa laitoksissa, ei ole yllätys. Energia-alan viestit siitä, että tehon korotukset ovat pääosin jo tehty, eivät ole siis vielä menneet perille. Toiseksi tärkeimmäksi keinoksi lisätä vesivoimaa nousi avoimissa kysymyksissä spontaanisti veden varastoimiseen käytettävien altaiden rakentaminen.

Pohjolan Voima saa kiitosta – kehittämistarpeitakin on

Samassa tutkimuksessa selvitettiin Pohjolan Voiman mainetta ja yhteiskunnallista roolia. Ilahduttavaa oli, että vastaajat tunnistavat Pohjolan Voiman merkittävänä investoijana. Meidät koetaan myös yhteiskunnallisesti vastuulliseksi toimijaksi ja valtaosa vastaajista (68 %) on myös sitä mieltä, että osallistumme lainsäädännön kehittämiseen rakentavasti. Nöyrä kiitos siitä, että meitä pidetään asiantuntevana yrityksenä. Toki kehitettävääkin löytyy – erityisesti meiltä odotetaan enemmän vuorovaikutteisuutta ja aiempaa aktiivisempaa yhteydenpitoa.

Tästä on hyvä jatkaa arvojemme mukaisesti: taitavasti, rohkeasti ja yhdessä.

Jos kiinnostuit tutkimuksesta, lue lisää tai ole yhteydessä!

 

Riitta Larnimaa
Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet

 

Ei kommentteja "Kotimainen säätövoima on ykkösvaihtoehto"

Kommentoi "Kotimainen säätövoima on ykkösvaihtoehto"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.