Blogikirjoitus

 
 

Emme selviä ilman säätövoimaa ja tehoreserviä

12.2.2015 9.24 | Marko Nylund

Suomea uhkaa sekä pula säätövoimasta että tehopula. Säätövoima ja tehoreservijärjestelmän kapasiteetti ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Tarvitsemme lisää molempia, mutta eri tarkoitukseen.


Säätövoimaa tarvitaan joka päivä

Säätövoima on nopeasti käynnistyvää ja säädettävää sähköntuotantoa, jolla tasataan hetkittäisiä, vuorokauden tai käyttötunnin sisäisiä kulutuksen ja tuotannon vaihteluita. Sähköverkko kestää hyvin vähän jännitteen vaihteluita ilman ongelmia. Sähkön kulutuksen ja sen tuotannon on joka hetki vastattava toisiaan.

Sähkön kulutus vaihtelee eri vuorokauden aikoina. Aamulla, kun heräämme ja napsautamme valot ja kahvinkeittimet päälle, kulutus kasvaa. Vastaavasti yöllä sähkön kulutus vähenee. Vaihtelun tasaamiseen tarvitaan säätövoimaa. Myös sähkön tuotannon vaihteluita tasataan säätövoimalla.

Tuulisähkö tarvitsee rinnalleen lisää säätövoimaa

Sään mukaan vaihteleva tuulisähkön tuotanto tuo lisähaasteen sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainon säilyttämiselle, sillä tuulivoimaloista saadaan sähköä vain silloin, kun tuulee.

Suomessa ja Ruotsissa voimakkaasti kasvava tuulivoiman määrä aiheuttaa suuria, nopeita ja vaikeasti ennustettavia tuotannon vaiheluita sekä säätövoiman tarvetta. Suomen Tuulivoimayhdistyksen tilastot kertovat Suomen tuulivoimakapasiteetin kasvavan:

  • vuoden 2012 lopulla kapasiteetti oli noin 290 MW
  • tämä vuoden lopulla jo yli 900 MW
  • vuonna 2020 noin 2500 MW.

Vastaavasti Ruotsissa vuoden 2010 lopussa tuulivoimakapasiteettia oli lähes 2900 MW ja tämän vuoden lopulla noin 6000 MW.

Vesivoima on erinomaista säätövoimaa

Vesivoima on ylivoimaista säätövoimaa, sillä veden virtausta turbiiniin voidaan säätää hyvin nopeasti ja toimintavarmasti. Vesivoiman merkitys säätövoimana korostuu lähivuosina, sillä säätöön osallistuvia lauhdevoimalaitoksia poistuu markkinoilta pysyvästi.

Kollaja-hanke toisi toteutuessaan säätövoimaa noin 100 megawattia. Se on noin kolmannes säätövoiman lisätarpeesta, jota tuulivoiman tuotanto tuo lähivuosina mukanaan.

Tehoreservijärjestelmää tarvitaan tehopulan varalle

Tehoreservijärjestelmän kapasiteetti on tarkoitettu tilanteisiin, joissa sähkön tuotantoa ei ole riittävästi esimerkiksi sähköverkon tai merkittävien tuotantolaitosten vikaantumisen vuoksi. Tuolloin kantaverkkoyhtiö Fingrid joutuu käynnistämään reservikapasiteettia korvaamaan puuttuvaa tuotantoa. Tehoreservijärjestelmän kapasiteetti ei ole normaalitilanteessa sähkömarkkinoiden käytettävissä, vaan sillä varaudutaan yllättäviin häiriöihin ja huippukulutukseen.

Kyse on energiaturvallisuudesta, kohtuuhintaisen sähkön saannin turvaamisesta kaikissa olosuhteissa.

Lauhdevoimalaitokset ovat sähköjärjestelmän turva

Nykytilanteessa lauhdelaitokset turvaavat sähkön saantia huippukulutustilanteissa. Turva murenee, kun Suomesta poistuu vuosina 2010 - 2016 yhteensä 1600 megawattia sähköntuotantoa. Se vastaa yhden ydinvoimalaitoksen tuotantoa.

  • Fortumin Inkoon lauhdevoimalaitos poistui markkinoilta viime vuonna.
  • Mussalon voimalaitostamme Kotkassa puretaan.
  • Kristiinankaupungin ja Vaasan öljylauhdelaitoksemme suljetaan vuoden lopussa.
  • Kristiinankaupungin sekä Tahkoluodon hiililauhdelaitoksiamme uhkaa sulkeminen kannattamattomina.

Lauhdevoimalaitokset eivät nykyisten alhaisten sähkön hintojen aikaan ole kannattavia. Niiden säilyminen sähkön saannin turvaajina edellyttää tehoreservijärjestelmän kaltaista tukea yhteiskunnalta.

Riittävän suuri tehoreservi useammaksi vuodeksi toisi Suomen energiajärjestelmään turvaa ja vakautta. Suomen energiaturvallisuus tarvitsee erillissähköntuotantoon tarkoitettuja laitoksia aina 2020-luvulle asti.

Olemmeko valmiit hyväksymään sähkökatkot?

Suomi tuo jatkuvasti naapurimaista lähes neljänneksen käyttämästään sähköstä. Sähkön kysyntä lisääntyy myös Keski-Euroopassa. Riittääkö sähköä tuotavaksi kaikissa tilanteissa?

Entä jos esimerkiksi kovilla pakkasilla jokin siirtoyhteys vikaantuu tai merkittäviä voimalaitoksia on poissa käytöstä? Tehopulatilanteessa tuontisähkön hinta voi kivuta kestämättömän korkeaksi tai sitä ei yksinkertaisesti ole saatavissa riittävästi. Olemmeko me suomalaiset valmiita hyväksymään sen, että poikkeustilanteissa vaihtoehdoksi jäävät sähkön kulutuksen rajoitukset ja sähkökatkot?

Pohjolan Voima tuottaa omistajilleen lämpöä ja sähköä omakustannushintaan. Häiriötön ja kohtuuhintainen lämmön ja sähkön saanti on tärkeää omistajillemme, niin teollisuusomistajiemme prosesseihin kuin energiayhtiöomistajillemme ja edelleen kaukolämpönä ja sähkönä heidän asiakkailleen. Välillisesti tuomme työtä ja hyvinvointia koko Suomeen. Kohtuuhintainen ja turvattu energian saanti on kaikkien suomalaisten etu.

Ei kommentteja "Emme selviä ilman säätövoimaa ja tehoreserviä"

Kommentoi "Emme selviä ilman säätövoimaa ja tehoreserviä"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.