Blogikirjoitus

 
 

Energiateollisuus kamppailee isojen voimalaitosten päästövaatimusten kanssa

1.6.2015 9.00 | Juha Kouki

Espanjan Sevillassa päätetään kesäkuun alussa Suomelle isoista asioista. Suomella saattaa olla edessä jopa miljardin euron kuluerät, siitä, että polttoaineteholtaan yli 50 MW:n laitokset saavuttavat uudet päästövaatimukset.


Polttotekniikoihin, päästöihin sekä niiden vähennystekniikoihin liittyviä asioita lähestytään Euroopassa kivihiilen ja maakaasun kautta. Niin myös mietittäessä päästöille vaatimustasoja, jotka kirjataan parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) vertailuasiakirjaan. Kivihiili ja maakaasu ovat tärkeimpiä sähköntuotannossa käytettyjä polttoaineita Euroopassa. Niiden osuus polttoaineista on noin 90 %.

Suomessa tilanne on toinen. Polttoaineilla tuotetusta sähköstä biomassan osuus on lähes 40 %, kivihiilen ja maakaasun kummankin noin 25 % osuudella ja turpeen noin 10 %. Biomassa ja turve ovat kovin erilaisia polttoaineita verrattuna kivihiileen ja maakaasuun, joten niitä pitäisi myös tarkastella eri tavalla. Myös toimintaympäristö on hyvin erilainen: meillä on Suomessa harvaan asuttu, puhdasilmainen ja -vesinen maa.

Kohtuuttomia päästövaatimustasoja

Tavoitteeksi on asetettu ympäristön tilan parantaminen ja yhtenäiset, Euroopan-laajuiset  vaatimukset sen saavuttamiseksi. Kesäkuussa 2013 julkaistiin Bref-asiakirjan ensimmäinen luonnos.  Tämän vuoden huhtikuun alussa julkaistiin uusi versio asiakirjasta, jotka käsitellään kesäkuun alussa Sevillassa. 

Asiakirjoissa esitetyt päästövaatimukset ovat kohtuuttomia käytössä oleville laitoksille. Niiden toteuttamisella saavutettaisiin Suomen ympäristön tilassa kovin vähän parannusta.

Teknistaloudelliset arvioinnit unohdettu

Käytössä olevia ja suunnitteilla olevia uusia voimalaitoksia pitäisi käsitellä eri tavalla.  Vaatimukset on pääosin mahdollista ottaa huomioon uusia voimalaitoksia suunniteltaessa. Sen sijaan osaan käytössä olevista voimalaitoksista nyt ehdotettujen muutosten tekeminen ei  ole teknistaloudellisesti mahdollista.  Päästötasojen pitäisi olla sellaiset, että ne pystytään saavuttamaan kaupallisella tekniikalla. Nyt näin ei ole.

Lukuisat eri vaatimukset pitää myös pystyä saavuttamaan samanaikaisesti ja laitoksen koko käyttöalueella. Nyt vaatimukset ovat sellaisia, että ne pystyttäisiin saavuttamaan vain suotuisissa käyttöolosuhteissa.      

Sähkösuodin ei enää riittäisi

Suomessa biomassaa ja/tai turvetta poltetaan teknisesti kehittyneissä leijukattiloissa. Polttotekniikaltaan kerrosleiju- ja kiertoleijukattilat eroavat toisistaan. Ne eroavat myös sekä polttoainevalikoiman että päästötasojen suhteen.

Kerrosleiju- ja kiertoleijukattiloissa on vallitsevana pölypäästöjen vähentämistekniikkana sähkösuodin. Se on tehtävässään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

Pölyvaatimusten lisäksi esitetyt muut vaatimukset eivät ole enää saavutettavissa pelkällä sähkösuotimella. Asetelma on haastava ja voi aiheuttaa energiayhtiöille isoja ongelmia sekä kustannuksia.    

Yhteisellä näkemyksellä eteenpäin

Ilahduttavaa on, että Suomessa on prosessin edetessä löytynyt hyvä yhteishenki ja yhteinen tavoite Suomelle vaikeista asioista ja niiden eteenpäinviemisessä.

Sevillan kokouksessa Suomi pyrkii siihen, että käytössä olevien laitosten tilanne ja suomalaiset erityisolosuhteet otetaan huomioon.  Näitä ovat esimerkiksi laitosten tehotason suuret kausivaihtelut (kesä-talvi) ja teollisuudelle prosessihöyryä tuottavien kattiloiden suuret ja nopeat tehomuutokset. Molemmat vaikeuttavat päästötasojen hallintaa.

Meillä ei olisi mitään hätää, jos vertailuasiakirjojen prosessi Euroopassa etenisi kuten meillä Suomessa. Luulenpa, että edessä on kuitenkin vielä yhteistä tekemistä, jotta asiakirja olisi toteuttamiskelpoinen.  

Kun parhaan tekniikan prosessi on aikanaan valmis, lopputuloksena ovat uudet päästövaatimukset ns. BAT-päätelmät. Ne ovat sitovia ja konkretisoituvat voimalaitoksille lupamääräyksinä vuosikymmenen lopussa.

*****

BAT (Best Available Techniques) -prosessin askeleet

Peruskysymys:

Miten valmistaa teollinen tuote 
- kilpailukykyisesti 
- mahdollisimman pienillä ja haitattomilla vesi- ja ilmapäästöillä
- vähän jätettä muodostaen 
- niukalla energian ja materiaalien käytöllä?

1.Kootaan tiedot tekniikoista sekä päästöistä ja kulutuksesta
2.Päätetään parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset päästötasot
3.Mukautetaan ympäristöluvat BAT-tasojen kanssa
4.Toistetaan prosessi noin 10 vuoden välein
5. Otetaan uudet tekniikat mukaan prosessiin, kun ne on otettu kaupallisesti käyttöön ja niistä on päästötiedot saatavilla.

Ei kommentteja "Energiateollisuus kamppailee isojen voimalaitosten päästövaatimusten kanssa"

Kommentoi "Energiateollisuus kamppailee isojen voimalaitosten päästövaatimusten kanssa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.