Blogikirjoitus

 
 

Voimalaitosten kiinteistöveron korotus rankaisisi kotimaista, hiilidioksidivapaata tuotantoa

14.8.2015 12.45 | Riitta Larnimaa

Valtiovarainministeriö esittää voimalaitosten kiinteistöverojen nostamista vuoden 2016 alusta. Veron korotus on vastoin hallituksen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteita. Se rankaisee lähinnä kotimaista uusiutuvaa sekä kotimaista hiilidioksidivapaata energiantuotantoa.


Hallituksen esittää esitysluonnoksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin nostamista nykyisestä 2,85 %:sta 3,35 %:iin. Kiinteistöveron korotus kohdistuu nimenomaan voimalaitosrakennuksiin ja -rakennelmiin. Tämän takia vero kohdistuu eniten (yli 60 %) vesivoimalaitoksiin, toiseksi eniten (yli 20 %) ydinvoimalaitoksiin.

Hallitus kertoo, että se tekee myöhemmin erikseen ratkaisut vuosien 2018 ja 2019 kiinteistöveron korotuksista. On siis mahdollista, että veroja korotetaan myöhemmin lisää.

Investointimahdollisuuksia ei pitäisi kuristaa

Veron korotus heikentäisi entisestään energia-alan investointien kannattavuutta. Mahdollisuudet tehdä uusia investointeja olisivat entistä vähäisemmät.

Kiinteistöveron korotus toisi pelkästään Pohjolan Voiman liiketoiminnoille, TVO mukaan lukien, noin 3,5 miljoonan euron lisäkustannukset vuodessa. Pohjolan Voiman kaltaisen mankalayhtiön maksama lisäkustannus siirtyy suoraan sen osakkaiden maksettavaksi.

Osakkaissa on teollisuusyrityksiä, jotka toimivat kansainvälisesti kilpailluilla markkinoilla. Ne eivät voi siirtää lisäkustannuksia tuotteidensa hintoihin. Vero siis heikentäisi suoraan niiden kilpailukykyä. Välillisesti tämä heikentäisi Suomen työllisyyttä ja kauppatasetta.

Hallitus on linjannut strategisessa hallitusohjelmassaan, että se ei lisää teollisuuden kustannuksia vaalikauden aikana. Esitys voimalaitosten kiinteistöveron nostamiseksi on ristiriidassa tämän linjauksen kanssa.

Tempoilevia päätöksiä

Voimalaitosverolaki (1255/2013) kumottiin marraskuussa 2014. Silloinen hallitus tuli siihen tulokseen, että perusteita verottaa hiilidioksidivapaata energiantuotantoa ei ole.

Tuolloin voimassa olleella päästöoikeuden hintatasolla ei ollut myöskään perusteita puhua päästökaupan tuottamista "ansaitsemattomista voitoista". Tilanne on sama tälläkin hetkellä.

Ennakoitavuutta tarvitaan

Pohjolan Voima on merkittävä investoija. Pohjolan Voima on investoinut jo ennen 2000-lukua pitkäjänteisesti vesi-, bio- ja ydinenergiantuotantoon, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä.

2000-luvulla Pohjolan Voima on investoinut noin 4 miljardia euroa.

Näillä investoinneilla yhtiö on osaltaan turvannut laajan omistajakuntansa menestymistä. Se on tuonut välillisesti työtä ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Investointeja varten tarvitaan ennakoitavaa ja pitkäjänteistä toimintaympäristöä. Sitä voimalaitosten kiinteistöveron nostaminen ei ole.

Ei kommentteja "Voimalaitosten kiinteistöveron korotus rankaisisi kotimaista, hiilidioksidivapaata tuotantoa"

Kommentoi "Voimalaitosten kiinteistöveron korotus rankaisisi kotimaista, hiilidioksidivapaata tuotantoa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.