Blogikirjoitus

 
 

Energiamurros muuttaa Suomen energiajärjestelmää nopeasti ja peruuttamattomasti

1.10.2015 13.45 | Lauri Virkkunen

Aluksi lupaavia uutisia Olkiluodosta.

Teollisuuden Voima on kertonut valmistautuvansa Olkiluodon kolmannen ydinvoimalayksikön käyttöönottoon. Laitoksen käyttöautomaation tehdastestit ovat valmistuneet, ja automaatiokaappien asennukset ovat alkaneet Olkiluodossa. OL3:lle haetaan käyttölupaa keväällä 2016. Hakemuksen käsittelyn ja luvan myöntämisen jälkeen aloitetaan ydintekninen käyttöönotto. Laitostoimittajan ilmoituksen mukaan OL3 aloittaa sähköntuotannon vuoden 2018 lopussa.


Monien vaikeiden vuosien jälkeen projekti on viime aikoina edistynyt lupaavasti. OL3-projektilla on nyt edellytykset edetä hyvin. Haasteita vielä varmasti riittää ja TVO tukee vahvasti laitostoimittajaa projektin loppuunsaattamisessa.

Olkiluodon toimivat laitokset OL1 ja OL2 kuuluvat maailman parhaimmistoon sekä toimitusvarmuutensa että käyttöturvallisuutensa puolesta ja TVO:n tavoitteena on saada OL3 vähintään samalle tasolle.

Tekniikka toimii mutta toimiiko talous?

Lähivuosien sähkömarkkinat tulevat useiden ennusteiden mukaan olemaan hyvin vaikeat sähköntuottajille. Uusiutuvan tuotannon määrä kasvaa nopeasti. Hintataso on matala ja hintojen jyrkkä vaihtelu jatkuu ja voimistuu.

Sähkön alhainen ja nopeasti vaihteleva hinta on johtanut siihen, että voimalaitoksia ajetaan kannattamattomina alas eikä uusien laitosten rakentaminen markkinaehtoisesti ole kannattavaa. Riippuvuus tuonnista kasvaa, mutta siirtoyhteydet rajoittavat sähkön siirtämistä maasta toiseen. Jos tuotantomme muuttuu ei-ennakoitavaksi ja ei-säädettäväksi, energiajärjestelmän vakaus ja tehokkuus vaarantuvat.

Lauhdesähkön kannattavuus on jo mennyt. Lyhyessä ajassa Suomesta on poistumassa noin 2500 MW sähkötehoa, joka vastaa puolentoista suuren ydinvoimalaitosyksikön tehoa. Seuraavaksi kannattavuushaasteen kohtaa suomalaisen energiajärjestelmän ylpeydenaihe, tehokas lämmön ja sähkön yhteistuotanto, joka on korvautumassa erillisellä lämmöntuotannolla.

Energiamurros on Suomen energiajärjestelmälle suurempi haaste kuin naapurimaissamme. Ruotsissa ja Norjassa on runsaasti vesivoimaa, jota voidaan käyttää sekä perus- että säätövoimana. Saksan turvana ovat kotimainen hiili ja sähköverkon hyvät yhteydet kaikkiin naapurimaihin.

Suomen perusvoima on ydinvoimaa. Sen kilpailukyky on parempi kuin lauhdetuotannon ja yhteistuotannon. Mutta ei tarvitse olla ydinfyysikko päätelläkseen, millaisia vaikeuksia saattaa olla edessä, jos nykyinen sähkömarkkinoiden trendi jatkuu ja Ruotsin kehitystä toteutuu Suomessa.

Ruotsissa ydinvoimaloita suljetaan ennen teknisen käyttöiän päättymistä. Ringhalsin kahden ydinreaktorin sulkemisesta päätettiin äskettäin ja Oskarshamnin laitosten tulevaisuudesta käydään keskustelua. Suomessa vastaavat päätökset merkitsisivät perusvoiman tuotannon merkittävää leikkausta. Sähkön tuonti lisääntyisi dramaattisesti, riippuvuus naapureista kasvaisi ja energiaturvallisuus heikkenisi.

Teollisuus tarvitsee teollista energiantuotantoa

Suomen vahvuus on vahva ja monipuolinen energiajärjestelmä. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan ydinvoima on edelleen edullisin tapa tuottaa sähköä, kun verrataan eri energialähteiden uusien laitosten tuotantokustannuksia toisiinsa ilman tukien ja verojen vaikutusta.

Energiajärjestelmän meneillään oleva, osin hallitsematon murros nostaa energiaa käyttävän suomalaisen yhteiskunnan ja teollisuuden riskejä. Epävarmuus sähkön hinnasta ja saatavuudesta kasvaa.

Vaikka kaikki suomalaiset eivät pidäkään ydinvoimasta, toivoisin kuitenkin, että pitäisimme tärkeänä suomalaista teollisuutta, työpaikkoja, vientituloja ja hyvinvointia. Talouden ja hyvinvoinnin on vaikea kasvaa maassa, jossa sähkön saatavuus nojautuu tuontiin. Suomi tarvitsee teollista energiantuotantoa Suomessa.

Tarvitaan viisasta sääntelyä

Energiamurros muokkaa energiajärjestelmän perusteita nopeasti ja peruuttamattomasti. Energia-alan vaikuttajien ja päättäjien tulisi kantaa nyt vastuuta siitä, että hallitsemattomaksi kiihtynyt muutos otetaan takaisin hallintaan.

Energiajärjestelmän toiminta varmistetaan parhaiten viisaalla sääntelyllä. Viisas sääntely varmistaa, että energiaa on käytettävissä kaikissa olosuhteissa, energiajärjestelmä on tehokas ja ympäristövaikutukset ovat pienet. Se on johdonmukaista, pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.

Viisasta sääntelyä on myös se, että päästökaupan kanssa päällekkäistä ohjausta puretaan eikä rasiteta vähäpäästöisiä tuotantomuotoja lisäämällä verotusta tai muita kustannuksia.

Suomi tarvitsee luotettavaa, edullista ja ympäristöystävällistä energiantuotantoa, joka omalta osaltaan takaa sen, että hyvinvointi, talous ja työllisyys kohenevat.

Lauri Virkkunen

Lauri Virkkunen on Pohjolan Voiman toimitusjohtaja ja Teollisuuden Voiman hallituksen puheenjohtaja. Kirjoitus perustuu Virkkusen puheeseen Pohjolan Voiman sidosryhmäpäivässä 1.10.2015.

 

 

Ei kommentteja "Energiamurros muuttaa Suomen energiajärjestelmää nopeasti ja peruuttamattomasti"

Kommentoi "Energiamurros muuttaa Suomen energiajärjestelmää nopeasti ja peruuttamattomasti"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

Tällä toimenpiteellä pyritään estämään lomakkeen käyttö roskapostitukseen.

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.